Posiedzenie Multinational Joint Commission – Ukraine

Posiedzenie Multinational Joint Commission – Ukraine

4 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: płk Lucjan Murański
Delegacja Sił Zbrojnych RP pod przewodnictwem I zastępcy dowódcy generalnego RSZ gen. dyw. pil. Jana Śliwki, w dniach 25-27.11.br. wzięła udział w 12. Posiedzeniu Wielonarodowej Połączonej Komisji ds. Ukrainy (Multinational Joint Commission – Ukraine, MJC-U).
Posiedzenie Komisji miało miejsce w Kijowie, w siedzibie Akademii Dyplomatycznej i zostało poprzedzone spotkaniem w formule Allies Only Meeting.

W trakcie Posiedzenia MJC-U dokonano podsumowania dotychczasowych działań w ramach wsparcia szkoleniowego dla SZ Ukrainy oraz zapoznano się z planami gospodarzy w zakresie podnoszenia zdolności obronnych i osiągania standardów obowiązujących w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Ukraina dokonuje wielkiego wysiłku organizacyjnego i szkoleniowego przy wsparciu sojuszników. Działania te przynoszą realne efekty i MJC-U bardzo pozytywnie ocenia dokonany postęp. Wsparcie szkoleniowe będzie nadal realizowane obejmując kolejne obszary funkcjonowania Sił Zbrojnych Ukrainy.

Tekst i zdjęcia: płk Lucjan Murański