Wznowienie eksploatacji samolotów MiG-29

Wznowienie eksploatacji samolotów MiG-29

3 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: DG RSZ
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych działając na podstawie Regulaminu lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, po wnikliwej analizie wdrożonych zaleceń Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych oraz Inspektora Sił Powietrznych, podjął decyzję o wznowieniu eksploatacji samolotów MIG-29.
25 listopada 2019 roku, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych spotkał się z załogami samolotów MIG-29 z 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, których loty wstrzymano w marcu br. Na spotkanie Dowódca Generalny RSZ zaprosił ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka. W spotkaniu uczestniczył również gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła, inspektor sił powietrznych.

Po spotkaniu zapadła decyzja w sprawie powrotu samolotów na polskie niebo.

Intencją Dowódcy Generalnego RSZ było jak najszybsze wznowienie lotów, jednakże zasadniczą kwestią była absolutna pewność, że dochowane zostaną wszelkie starania i procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa lotów.

Do tej pory samoloty te były poddawane realizowanym, zgodnie z obowiązującą dokumentacją, planowym obsługom technicznym oraz obsługom wynikającym z określonego czasu przestoju. Działania te, obok realizacji czynności profilaktycznych i usuwania wykrytych wcześniejszych usterek, miały na celu utrzymanie floty w gotowości do wznowienia lotów po spełnieniu wszystkich niezbędnych do tego warunków. Wszystkie zalecenia KBWL LP zostały wdrożone co pozwoli na bezpieczną eksploatację tych samolotów.

Piloci samolotów MiG-29 utracili aktualności posiadanych dopuszczeń personelu latającego do wykonywania czynności lotniczych w czasie lotu, w związku z przekroczeniem dopuszczalnych przerw w wykonywaniu lotów. Zgodnie z „Regulaminu lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (RL-2016)”, w przypadku utraty ważności uprawnień lub dopuszczeń na danym typie statku powietrznego przez wszystkich pilotów w danej jednostce lotniczej zezwala się na przywrócenie tych ważności przez pilotów innej jednostki lub na wzajemne przywrócenie ważności po kolejnym wykonaniu lotów w charakterze szkolonego i kontrolującego przez pilotów z uprawnieniami instruktorskimi wyznaczonych przez Inspektora Sił Powietrznych.