Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza

12 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. szer. Adrian Jórski
Podczas trwającego od 7 października w 16 Dywizji Zmechanizowanej kursu szkoleniowego dla dowódców plutonów nadszedł czas na przejście od ,,słów do czynów”.
Uczestnicy kursu przemieścili się na obiekty szkoleniowe 15BZ i OSPWL Orzysz, gdzie w trakcie zajęć metodycznych, organizatorzy kursu zapoznali ich z praktycz-nym działaniem dowódcy plutonu podczas realizacji zajęć ze szkolenia bojowego. Celem zajęć było przedstawienie optymalnych form szkolenia plutonu z tematyki dotyczącej rozbudowy fortyfikacyjnej plutonowego punktu oporu, prowadzenia likwidacji skażeń pojazdów i ludzi oraz działania plutonu podczas ataku powietrznego przeciwnika. Podczas zajęć omówiono sposób przygotowania się dowódcy plutonu do realizacji zajęć w tym: zapoznano z obowiązującą literaturą, zasadami i sposobem przygotowania zabezpieczenia materiałowego do szkolenia, sposobem rozpoczęcia zajęć, podziałem szkolonych na punkty nauczania, działaniem instruktorów i pododdziału podczas szkolenia.

Zgodne z zasadą, że ,,obraz zastępuje tysiąc słów” uczestnicy obserwowali działanie praktyczne kierownika zajęć i szkolonych, wzbogacone komentarzem prowadzącego kurs i w dyskusji dochodzili do wniosków w zakresie własnego przygotowania i przeprowadzenia danego zagadnienia. Wykorzystanie do prowadzenia zajęć doświadczonej kadry i wyszkolonych pododdziałów umożliwiło przekazanie uczestnikom kursu praktycznej wiedzy zgodnej ze wszystkimi zasadami prowadzenia działań bojowych, sposobami użycia sprzętu bojowego i zasadami metodyki szkolenia.

Pamiętając o tym, że ,,trening czyni mistrza” w kolejnych dniach uczestnicy kursu będą, pod nadzorem doświadczonych oficerów, sami ze sobą prowadzić zajęcia wy-stępując kolejno w roli kierownika zajęcia, instruktora na punkcie nauczania i szkolonego. Ujednolicenie sposobów organizacji i prowadzenia zajęć, w tym zapoznanie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, jest zasadniczym celem przygotowania absolwentów do wykonywania obowiązków na stanowisku dowódcy plutonu w ramach kursu.

Tekst: płk Piotr Fajkowski
Zdjęcia: st. szer. Adrian Jórski