Polska pionierem radiolokacji pasywnej

Polska pionierem radiolokacji pasywnej

5 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. chor. sztab. Tomasz Zatorski
Wojska Radiotechniczne sprawdzają nowe rozwiązania technologiczne.
Na obiektach Wojsk Radiotechnicznych, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Centralnego Poligonu Sił Powietrznych oraz obiektach cywilnych od 2 do 13 września zrealizowana została kampania pomiarowa radiolokacji pasywnej pk. APART-GAS (Active Passive Radar Trials – Ground-based, Airborne, Sea-borne).

Kampania organizowana była przez połączone grupy badawcze SET-242 (pn. Passive Coherent Locators on Mobile Platforms) oraz SET-258 (pn. Deployable Multiband Passive/Active Radar Deployment and Assessment in Military Scenario) działające w ramach działalności Organizacji NATO ds. Nauki i Technologii (NATO STO). Powyższym grupom badawczym przewodniczą przedstawiciele Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa oraz dr hab. inż. Piotr Samczyński, którzy pełnili rolę gospodarzy kampanii pomiarowej.

Zgodnie z nazwą kampanii pomiarowej sensory pasywne były rozmieszczone na lądzie, na samolotach oraz na okręcie Marynarki Wojennej i w czasie pomiarów obserwowały poruszające się po zaplanowanych trasach obiekty powietrzne (m. in. F-16, SU-22, CASA, samoloty ultralekkie oraz amatorską rakietę firmy Space Forest), morskie (okręt marynarki wojennej oraz kuter rybacki), a także naziemne (samochody osobowe). Dodatkowo, w ramach kampanii badano funkcjonowanie pasywnych radarów SAR (Synthetic Aperture Radar) pozwalających na obrazowanie terenu niezależnie od warunków atmosferycznych oraz wykrywanie obiektów poruszających się na powierzchni ziemi.

Spośród biorących udział w kampanii pomiarowej sensorów najbardziej dojrzałe technologicznie systemy PCL (Passive Coherent Locator) zaprezentowała Politechnika Warszawska współpracująca z firmą PIT-RADWAR S.A. oraz niemiecka firma Hensoldt. Uczestnicy kampanii pomiarowej bardzo wysoko ocenili organizację i rozmach przedsięwzięcia oraz wyrazili satysfakcję z ilości zarejestrowanych danych, które następnie będą poddawane analizie i umożliwią dalsze doskonalenie urządzeń.

Dzięki sprawnej współpracy przedstawicieli Wojsk Radiotechnicznych, Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w czasie kampanii osiągnięto unikalną możliwość weryfikacji efektów pracy badanych radarów pasywnych, poprzez jednoczesne zobrazowanie i rejestrację danych pochodzących z tych radarów, oraz z radarów aktywnych Wojsk Radiotechnicznych pracujących w systemie obrony powietrznej.

Dla realizacji przyjętych przed rozpoczęciem kampanii założeń kluczowe było duże zaangażowanie przedstawicieli Wojsk Radiotechnicznych, pod przewodnictwem szefa Zarządu Wojsk Radiotechnicznych ISP DG RSZ gen. bryg. Krzysztofa Żabickiego.

12 września zorganizowano dzień otwarty w czasie, którego zaprezentowano zebranym przedstawicielom instytucji krajowych (m.in. SG WP, IRW DG RSZ, NCBiR, COP-DKP) jak i zagranicznych przebieg kompanii pomiarowej oraz wstępne wyniki przeprowadzonych pomiarów, a także przeprowadzono prezentację wybranych urządzeń.

Tekst: mjr Sebastian Trzaska
Zdjęcia: ppłk Paweł Zygmunt, st. chor. sztab. Tomasz Zatorski