XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO)

XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO)

17 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: kpt. Piotr Płuciennik
Dowódca Generalny RSZ generał broni Jarosław Mika odwiedził Wystawę Sił Zbrojnych, która od dwudziestu lat towarzyszy Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego (MSPO). Wystawa na kieleckich targach została zainaugurowana w 1999 roku upamiętniając moment wstąpienia Polski do NATO. Wystawa pod hasłem „Granica” przedstawiała potencjał Wojsk Lądowych. W kolejnych latach wystawa ewoluowała i poza wystawą statyczną odbywały się również pokazy dynamiczne.
Organizacja Wystawy Sił Zbrojnych podczas MSPO jest dużym przedsięwzięciem logistycznym. Prace prowadzone podczas przygotowań to nie tylko budowa stoisk promocyjnych ale przede wszystkim przemieszczanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego z całego kraju. Przygotowania do tegorocznej Wystawy to również zabezpieczenie pod kątem transportowym, medycznym, socjalnym oraz żywnościowym.

Na Wystawie prezentowany jest najnowocześniejszy sprzęt i uzbrojenie będące na wyposażeniu Sił Zbrojnych. Uczestnikami Wystawy są żołnierze ze wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych, to ponad dwustu żołnierzy i około czterdziestu jednostek sprzętu.

Teren kieleckich targów zapełnił się sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu Sił Zbrojnych podczas XX Wystawy pod hasłem „Nowoczesne Siły Zbrojne RP powstają dziś. Bądź częścią przyszłości”. Wystawa Sił Zbrojnych to aż 8500 metrów kwadratowych, w halach targów oraz na trenie zewnętrznym. Wojsko Polskie prezentuje broń palną, wyposażenie indywidualne żołnierza oraz sprzęt wojskowy. Na wystawie nie zabraknie m.in. czołgów Leopard 2, 155 mm armatohaubic Krab, 120 mm moździerzy automatycznych Rak na podwoziu kołowym, zestawów przeciwlotniczych Poprad czy różnego typu wozów logistycznych.

MSPO to doskonała okazja do zaprezentowania rosnących zdolności Wojska Polskiego. Dzięki wspólnemu wysiłkowi żołnierzy, podczas Dnia Otwartego 7 września każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z potencjałem Sił Zbrojnych.

Tekst: mjr Magdalena Busz
Zdjęcia: kpt. Piotr Płuciennik, kpt. Andrzej Boryło, Marzena Mąkosa