5182 akcja saperów

5182 akcja saperów

4 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: dowódca patrolu rozminowania
To już 5182 akcja saperów w 2019 roku polegająca na podjęciu „zardzewiałej śmierci”.
Tym razem patrol rozminowania nr 23 dowodzony przez st. chor. szt. Radosława Mazura z 23 pułku artylerii z Bolesławca 31 sierpnia br. zrealizował rozpoznanie, podjęcie i neutralizację 37 szt. PWiN pochodzących z czasów II Wojny Światowej, które znajdowały się na terenie budowy galerii handlowej przy ul. Staroszkolnej (dawny Dworzec Wschodni) w Bolesławcu.

W czasie realizacji zgłoszenia zamknięto dla ruchu okoliczne ulice, zawieszono wszystkie kursy autobusów w mieście oraz ewakuowano ok. 3000 mieszkańców. Wszystkie przedmioty wybuchowe i niebezpieczne przetransportowano na poligon w Świętoszowie, gdzie zostały zdetonowane.

Przypominamy, że niewybuchy i niewypały są bardzo niebezpieczne.
W przypadku znalezienia wszelkiego rodzaju materiałów wybuchowych i niebezpiecznych nie należy dotykać, przenosić ani wydobywać ponieważ grozi to kalectwem lub śmiercią. Natychmiast należy powiadomić Policję lub Państwową Straż Pożarną.

Tekst: Małgorzata Matuszewska
Zdjęcia: dowódca patrolu rozminowania