Awanse generalskie

Awanse generalskie

8 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Mirosław C. Wójtowicz
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra obrony narodowej, nadał oficerom Sił Zbrojnych RP stopnie generalskie i admiralskie.
Na stopień generała dywizji awansowani zostali:
  • generał brygady Sławomir Kowalski, dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego;
  • generał brygady Krzysztof Radomski, dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej.
Pierwszą generalską gwiazdkę otrzymali:
  • pułkownik Artur Jakubczyk – zastępca dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej;
  • pułkownik pilot Krzysztof Walczak – dowódca 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego.
Wyższy stopień otrzymał również oficer marynarki wojennej. Do stopnia kontradmirała awansowny został:
  • kmdr Piotr Nieć – dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.