Odznaka Pamiątkowa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Podstawę odznaki pamiątkowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych stanowi krzyż maltański (krzyż kawalerski) zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale 4 Decyzji Nr 82/MON z 16 marca 2010 r. w sprawie wprowadzania “Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wprowadzania znaków w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej”.

1) Ramiona krzyża są emaliowane w kolorach charakterystycznych dla poszczególnych Rodzajów Sił Zbrojnych: Na samej górze jasno niebieski odpowiadający Siłom Powietrznym, czarny charakterystyczny dla Wojsk Specjalnych, jasny zielony to Wojska Lądowe i na końcu granatowy symbolizujący Marynarkę Wojenną. W ramiona krzyża opisane są inicjały DG RSZ oznaczające Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych – w kolorze oksydowanego srebra. Odznaka będzie wykonana w wymiarze 50mmx50mm.

2) Obramowanie krzyża w kolorze oksydowanego srebra;

3) W centralnej części krzyża został umieszczony orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej w koronie zamkniętej, z głową zwróconą w prawo i ze wzniesionymi skrzydłami, nawiązujący sylwetką do orła wieńczącego głowicę sztandaru wojskowego. Orzeł wykonany w kolorze oksydowanego srebra, korona dziób i szpony w kolorze złota;

4) Za orłem umiejscowione są skrzyżowane dwa miecze koronacyjne głowniami skierowane do góry i wykonane w kolorze oksydowanego srebra.

5) Na rewersie znajdują się kolejny numer odznaki i rok jej wykonania, np. 001/2014;

Mocowanie odznaki wykonane w charakterze gwintowanego trzpienia o średnicy 2 mm z nakrętką o średnicy 18 mm z bokiem moletowanym.

Odznaka Rozpoznawcza Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych