Inspektorat Szkolenia

Inspektorat Szkolenia jest wewnętrzną komórką DG RSZ właściwą w zakresie realizacji zadań planowania i koordynowania szkolenia dowództw, sztabów i wojsk w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Koordynuje proces kształcenia zawodowego, a także realizuje zadania związane z doskonaleniem zawodowym żołnierzy.
Inspektorat Szkolenia planuje oraz koordynuje przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń prowadzonych przez DGRSZ oraz współpracuje z dowództwami sojuszniczymi w zakresie szkolenia.
Zarządza bazą szkoleniową i systemami symulacyjnymi oraz koordynuje zabezpieczenie procesu szkolenia podległych DG RSZ jednostek wojskowych i związków taktycznych.
Analizuje szkolenia, gromadzi i formułuje wnioski oraz upowszechnia doswiadczenia szkoleniowo-metodyczne w ramach systemu wykorzystania doświadczeń. Koordynuje proces kształcenia i szkolenia w placówkach szkolnictwa wojskowego, a także realizuje zadania związane z doskonaleniem zawodowym żołnierzy.
 
Inspektorat Szkolenia tworzą: Zarząd Koordynacji Szkolenia oraz trzy oddziały – Oddział Kształcenia Zawodowego, Oddział Bazy Szkoleniowej oraz Oddział Wychowania Fizycznego i Sportu.
 
INSPEKTORAT SZKOLENIA