Inspektorat Rodzajów Wojsk

Inspektorat Rodzajów Wojsk zajmuje się tworzeniem warunków do szkolenia dowództw, sztabów i wojsk w Wojskach Rozpoznawczych i Walki Elektronicznej, Wojskach Obrony Przeciwlotniczej, Wojskach Inżynieryjnych, Wojskach Chemicznych, Wojskach Łączności oraz oddziałach i pododdziałach służby zdrowia. Jednocześnie sprawuje merytoryczny nadzór nad szkoleniem oraz wytyczaniem kierunków kształcenia i doskonaleniem zawodowym żołnierzy  w specjalnościach korpusów osobowych: rozpoznania i walki elektronicznej, przeciwlotniczego, inżynierii wojskowej, obrony przed bronią masowego rażenia, łączności i informatyki oraz medycznym. IRW odpowiada za przygotowanie sił i środków tych wszystkich rodzajów wojsk do działań bojowych, wsparcia i ich zabezpieczenia, a także innych, w sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach międzynarodowych oraz za koordynowanie, organizowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją przedsięwzięć związanych z osiąganiem zdolności operacyjnych nadzorowanych wojsk w ramach programów operacyjnych.

Zadaniem IRW jest stałe monitorowanie poziomu wyszkolenia wojsk wydzielonych do operacji sojuszniczych, koalicyjnych, międzynarodowych oraz zadań osłony strategicznej, a także do udziału w akcjach ratowniczych, likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych. Inspektorat pełni funkcję gestora w stosunku do sprzętu zgodnego z zakresem odpowiedzialności poszczególnych zarządów wchodzących w jego skład.

Inspektorat Rodzajów Wojsk składa się z sześciu zarządów: Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej, Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności, Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej, Zarządu Inżynierii Wojskowej, Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia oraz Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia.

 

INSPEKTORAT RODZAJÓW WOJSK