Inspektorat Marynarki Wojennej

Przygotowuje i prowadzi przedsięwzięcia szkoleniowe z dowództwami, sztabami i wojskami Marynarki Wojennej (MW). Wytycza również kierunki doskonalenia zawodowego żołnierzy w specjalnościach  wojskowych korpusu osobowego MW. Realizuje zadania wynikające z funkcji gestora Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego w zakresie MW. Przygotowuje siły i środki MW do działań bojowych oraz innych działań, w sytuacjach przewidzianych w ustawach i umowach międzynarodowych, przygotowuje i utrzymuje w gotowości wojska wydzielone do operacji sojuszniczych i koalicyjnych oraz do realizacji zadań osłony strategicznej granic i terytorium państwa, a także do udziału w akcjach ratowniczych, likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych.


INSPEKTORAT MARYNARKI WOJENNEJ

KONTAKT