Flaga Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Flaga Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych stanowi prostokątny płat tkaniny barwy czerwonej, obramowany dookoła dwiema wstęgami białymi, między którymi jest umieszczona wstęga czerwona. W kantonie flagi (w lewym górnym narożniku) znajduje się monogram „DG” oznaczający Dowództwo Generalne RSZ. W centralnej części płata znajduje się orzeł generałów. Orłem generałów jest biały orzeł w koronie zamkniętej, z głową zwróconą w prawo, ze wzniesionymi skrzydłami. Korona, dziób i szpony orła są koloru złotego. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:6. Stosunek wstęg białych i wstęgi czerwonej do szerokości płata wynosi 1:2. Szerokość wstęgi białej (zewnętrznej) i wstęgi czerwonej jest jednakowa. Stosunek szerokości wstęgi białej wewnętrznej do wstęgi białej zewnętrznej wynosi 2:3. Stosunek wysokości orła do szerokości flagi wynosi 1:2,5.

Flaga wzorowana jest na fladze I Wiceministra Spraw Wojskowych z 1939 r.