None

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych

Wojska Specjalne prowadzą operacje specjalne zarówno w kraju, jak i poza jego granicami w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Zadania prowadzone samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych mogą mieć znaczenie operacyjne lub strategiczne. Tworzą moduły zadaniowe, w których skład wchodzą wyselekcjonowani, wyszkoleni i wyposażeni żołnierze, przygotowani do realizacji działań w warunkach najwyższego ryzyka, zwani komandosami.
 
Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
 
 
 • 01
  Przez 20 lat istnienia Jednostka Wojskowa GROM zdobywała doświadczenia w misjach bojowych w różnych rejonach świata. Żołnierze Jednostki są gotowi do prowadzenia działań specjalnych w każdych warunkach klimatycznych, do czego przygotowują się w trakcie szkoleń specjalistycznych zarówno w ostrym klimacie Skandynawii, jak również w tropikalnej dżungli Ameryki Południowej. Doświadczenia i wnioski z misji powodują, że system szkolenia Jednostki jest nieustannie modyfikowany oraz dostosowywany do odpowiedzi na zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
  zobacz więcej
 • 02
  Jednostka jest przeznaczona do prowadzenia pełnego zakresu aktywności wojskowej wchodzącej w skład operacji specjalnych. Operacje te mogą być prowadzone na lądzie oraz wodach śródlądowych w okresie pokoju, kryzysu lub wojny. Zasadniczymi rodzajami tych operacji są akcje bezpośrednie, rozpoznanie specjalne i wsparcie wojskowe. Jednostka może prowadzić je samodzielnie lub w ramach kampanii narodowych i sojuszniczych.
  zobacz więcej
 • 03
  Jednostka Wojskowa Formoza im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego to jednostka specjalna płetwonurków bojowych. Głowną domeną działań jednostki jest środowisko morskie.
  zobacz więcej
 • 04
  JW AGAT została sformowana 1 lipca 2011 roku, w garnizonie Gliwice, na bazie rozwiązanego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej. AGAT to jednostka szturmowa, przeznaczona do wykonywania akcji bezpośrednich w ugrupowaniu i na tyłach przeciwnika.
  zobacz więcej
 • 05
  Jednostka Wojskowa NIL została powołana do realizacji zadań wsparcia informacyjnego, dowodzenia i zabezpieczenia logistycznego operacji specjalnych prowadzonych przez Wojska Specjalne w kraju oraz poza jego granicami, w układzie narodowym i sojuszniczym.
  zobacz więcej