Zadania Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Zadania Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Autor zdjęcia: fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek

Zadania Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych

- realizacja programów rozwoju Sił Zbrojnych;

- planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia podległych jednostek wojskowych i związków organizacyjnych Sił Zbrojnych;

- organizowanie mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk;

- szkolenie rezerw osobowych na potrzeby użycia w sytuacji kryzysowej lub w razie wojny oraz utrzymywanie ich w gotowości do tego użycia;

- realizacja zadań dotyczących logistyki wojskowej w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych Sił Zbrojnych;

- współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;

- zarządzanie i przeprowadzanie kontroli w podległych jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).