DEFENDER-Europe 20

Międzynarodowe ćwiczenie organizowane przez Dowództwo Wojsk Lądowych USA w Europie (USAREUR). Łącznie udział w tym i licznych połączonych ćwiczeniach weźmie 37 000 żołnierzy z 18 państw.
 • 01
  Cel ćwiczenia
  Cel ćwiczenia
  W przyszłości wojska USA muszą być gotowe do rozlokowania i zwycięskiej walki z każdym przeciwnikiem w ramach wielodomenowego konfliktu o dużej intensywności. DEFENDER-Europe 20 zbuduje gotowość strategiczną i zoperacjonalizuje cele strategii obronnej USA i NATO-wskie cele odstraszania, demonstrując przy tym zdolność armii USA do szybkiego rozmieszczenia dużych, wiarygodnych sił bojowych i do szybkiego reagowania na kryzys wraz z sojusznikami i partnerami.
 • Czas trwania ćwiczenia
  Ćwiczenie w 2020 roku odbędzie się w 10 krajach Europy. Powiązane z nim działania będą realizowane w 5 fazach począwszy od lutego do sierpnia 2020 roku z głównym nasileniem aktywności przypadającym na kwiecień i maj 2020 roku.
  02
  Czas trwania ćwiczenia
 • 03
  Skala zaangażowania
  Skala zaangażowania
  W ćwiczeniu DEFENDER-Europe 20 weźmie udział 37 000 ćwiczących żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych oraz z pozostałych państw Sojuszu i partnerów. 20 000 ćwiczącego personelu amerykańskiego zostanie przerzuconych bezpośrednio z USA do Europy. Przerzut obejmie komponenty pochodzące z wielu dywizji sił lądowych, jednostki Gwardii Narodowej oraz elementów jednostek rezerwowych US Army.
None
Aktualności DEFENDER - Europe 20
Wojsko Polskie

Wojsko Polskie

w ćwiczeniu DEFENDER - Europe 20

Ćwiczenie podkreśla determinację Stanów Zjednoczonych Ameryki do obrony europejskich sojuszników i partnerów oraz podkreśla zaangażowanie USA w misję i bezpieczeństwo NATO. Powierzenie Polsce roli państwa gospodarza to również wyraz zaufania strony amerykańskiej do Polski jako sojusznika. Jednocześnie jest to dowód na rolę jaką Polska odgrywa w międzynarodowym systemie budowy i umacniania bezpieczeństwa – tak w ujęciu globalnym jak i regionalnym...
zobacz więcej
ĆWICZENIA POWIĄZANE
 • 01
  Jest regularnie wykonywanym ćwiczeniem dowództwa 7th Army Training Command. W tym roku odbędzie się przeprawa przez rzekę związana z częścią CPX wg scenariusza ćwiczeń.
  zobacz więcej
 • 02
  Jest regularnie wykonywanym ćwiczeniem 7th Army Training Command polegającym na koordynacji uderzeń. W tym roku Dynamic Front przeprowadzi symulowane zadania zintegrowane z ćwiczeniem JWA.
  zobacz więcej
 • 03
  JWA jest najważniejszym wydarzeniem szefa sztabu armii USA, które zapewnia armii osiągnięcie gotowości do szkolenia, przyszłego rozwoju sił i interoperacyjności z międzynarodowymi partnerami.
  zobacz więcej
 • 04
  To szkolenie odbywające się co dwa lata, które przygotowuje sojuszników i partnerów do reagowania na kryzysy regionalne i zaspokajania własnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa poprzez poprawę bezpieczeństwa granic i przeciwdziałanie zagrożeniom.
  zobacz więcej
 • 05
  Jest regularnie wykonywanym ćwiczeniem, które demonstruje strategiczne wykorzystanie globalnych sił reagowania i potwierdza zdolność amerykańskiego dowództwa w Europie do wysyłania sił o wysokiej gotowości do wyznaczonego obszaru.
  zobacz więcej
 • Trojan Footprint
  06
  Trojan Footprint
  Jest corocznym ćwiczeniem Dowództwa Operacjami Specjalnymi USA w Europie, które skupia jednostki specjalne Stanów Zjednoczonych, państw sojuszniczych i partnerskich. Ćwiczenie zaplanowano na 4-15 maja.

Uczestnicy ćwiczenia

Ćwiczenie odbywa się na terytorium 10 państw europejskich: Belgii, Czech, Estonii, Gruzji, Niemiec, Włoch, Łotwy, Litwy, Holandii i Polski. Natomiast udział w ćwiczeniu weźmie łącznie 18 państw.
 • Polska
 • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 • Kanada
 • Belgia
 • Republika Czeska
 • Dania
 • Estonia
 • Francja
 • Niemcy
 • Węgry
 • Włochy
 • Litwa
 • Łotwa
 • Hiszpania
 • Rumunia
 • Holandia
 • Wielka Brytania
 • Gruzja

Galeria zdjęć i filmów Defender-Europe 20