Nasze priorytety i zadania

  • Ustalamy zasady prowadzenia działalności sportowej w resorcie obrony narodowej w zakresie sportu wyczynowego
  • Tworzymy lepsze warunki dla rozwoju naszych żołnierzy – sportowców oraz sportu wyczynowego w Wojsku Polskim
  • Organizujemy i przygotowujemy żołnierzy-sportowców do reprezentowania Wojska Polskiego w rywalizacji międzynarodowej
  • Koordynujemy szkolenie i przygotowanie zawodników będącymi członkami kadry narodowej lub kadry olimpijskiej, do udziału w zgrupowaniach, konsultacjach szkoleniowych, zawodach kontrolnych, mistrzostwach rangi krajowej i międzynarodowej oraz w Igrzyskach Olimpijskich
  • Prowadzimy współpracę międzynarodową wynikającą z członkostwa Sił Zbrojnych RP w Międzynarodowej Radzie Sportu Wojskowego (eng. CISM - International Military Sports Council) oraz innych międzynarodowych wojskowych organizacjach sportu wyczynowego
  • Ściśle współpracujemy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskimi Związkami Sportowymi i innymi stowarzyszeniami sportowymi
  • Organizujemy zawody, imprezy sportowe
  • Propagujemy sport jako nieodłączny element służby wojskowej