Rekrutujemy mistrzów! Ruszyła „Akcja Rekrutacja”

Rozpoczęliśmy pierwszy etap rekrutacji do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. 20 etatów czeka na utalentowanych, młodych sportowców, którzy zamierzają związać swoją przyszłość z Siłami Zbrojnymi RP.

Wojsko Polskie stworzyło najlepsze warunki rozwoju dla przyszłych żołnierzy-sportowców, którzy dumnie będą reprezentować Polskę na arenach sportowych całego świata.

„Akcja rekrutacja” będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w art. 124 ust. 2 Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2019 poz.330) oraz z niniejszym wewnętrznym regulaminem powołania sportowców na szkolenie podstawowe.

Regulamin (dostępny w załączniku poniżej) dotyczy tylko rekrutacji uzupełnienia 20 etatów w roku 2021.


Co zrobić by dołączyć do armii mistrzów?


Od dnia 01.10.2021 r. do 13.10.2021 r. należy przesłać skany kompletu dokumentów na adres e-mail cwzs.sekretariat@ron.mil.pl

Pamiętaj!

 

Oryginały dokumentów należy zabrać na rozmowę kwalifikacyjną.

Do 18.10.2021 r. powołana przez Szefa Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego komisja kwalifikacyjna wytypuje maksymalnie 50 osób oraz poinformuje kandydatów drogą mailową o terminie oraz miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Na rozmowy kwalifikacyjne zaproszonych zostanie maksimum 50 osób z czego 30 zostanie wytypowana na szkolenie podstawowe. Informację o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną osoby spełniające wymagania otrzymają e-mailem na adres wskazany w kwestionariuszu (dostępny w załączniku poniżej). W przypadku niestawienia się na rozmowę kwalifikacyjną, kandydat jest automatycznie skreślany z listy. Suma punktów uzyskanych przez kandydatów będzie decydowała o kwalifikacji na szkolenie podstawowe.


Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone maksymalnie do 24 października. Natomiast planowany termin 28-dniowego szkolenia to koniec października oraz listopad 2021.

Ważne!


Akcja skierowana jest do osób, które nie służyły w wojsku, nie są żołnierzami rezerwy oraz nie brały udziału w szkoleniu podstawowym.

Aby aplikować należy spełnić poniższe kryteria:


- posiadać polskie obywatelstwo,
- być osobą pełnoletnią,
- posiadać nieposzlakowaną opinię,
- posiadać kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,
- być członkiem polskiej kadry narodowej,
- uprawiać indywidualną dyscyplinę sportu.

Wymagany komplet dokumentów do wysłania:


- kwestionariusz osobowy, 
- CV uwzględniające wyniki sportowe, wykształcenie oraz plany, cele sportowe do roku 2024 włącznie,
- zaświadczenie z danego związku sportowego o przynależności do kadry narodowej.

***
Szkolenie podstawowe – tzw. służba przygotowawcza obejmuje najważniejsze elementy programu szkolenia, dla osób, które nigdy nie służyły w wojsku i nie składały przysięgi wojskowej. Po pozytywnym zakończeniu szkolenia podstawowego trwającego 28 dni i złożeniu przysięgi wojskowej – kandydat, już jako żołnierz, zostanie przeniesiony do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego.