Piknik wojskowy w Ossowie!

Zapraszamy na piknik wojskowy w Ossowie! Zorganizowaliśmy dla was bieg na orientację. Czas się ruszyć!

Konkurencja kierowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych i może mieć charakter indywidualny lub zespołowy. Na potrzeby wydarzenia zostanie wykonana specjalistyczna mapa do biegu na orientację, przedstawiająca teren za pomocą odpowiednich symboli kartograficznych w określonej skali.


Bieg na orientację polega na jak najszybszym przebiegnięciu wyznaczonej na mapie trasy, potwierdzając swoją obecność w punktach kontrolnych we wskazanej kolejności (przy użyciu karty elektronicznej SportIdent). O zwycięstwie decyduje najkrótszy czas biegu – warunkiem jest zaliczenie wszystkich punktów kontrolnych (PK).

Bieg odbędzie się w trzech kategoriach:

- trasa „Rodzinna” – drużyna składająca się z maksymalnie 3 członków rodziny (jeden rodzic + dwójka dzieci lub dwoje rodziców + dziecko do lat 13),

- trasa „Młodzieżowa” – indywidulanie do 13 lat,

- trasa „Sportowa” – indywidualnie powyżej 13 lat.

Przed startem organizatorzy udzielą uczestnikom krótkiego instruktarzu z podstaw biegu na orientację.


Harmonogram:


• Przyjmowanie zgłoszeń od godz. 10:15 (stoisko Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego w m. Ossów).

• Start interwałowy do biegu we wszystkich kategoriach możliwy w dowolnym momencie w godzinach od 11:00 do 13:00.

• Wręczenie wyróżnień/nagród za zajęcie miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach nastąpi około godziny 14:00 na głównej scenie.

• Biegowi towarzyszyć będzie spotkanie z medalistami Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w różnych dyscyplinach sportowych, podczas którego będzie można sobie wykonać wspólne zdjęcie oraz porozmawiać z zawodnikami.

• Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu, w przypadku osób nieletnich niezbędna będzie zgoda rodzica na udział w biegu, a dla kategorii rodzinnej oświadczenie, że wszyscy członkowie drużyny są spokrewnieni.


Serdecznie zapraszamy!