Jesteśmy jedną drużyną

W poniedziałek, 10 maja br. odbyło się spotkanie Szefa Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego z żołnierzami-sportowcami.

Podczas spotkania Szef Zespołu odczytał list skierowany do żołnierzy-sportowców przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Następnie przedstawił strukturę organizacyjną i zadania nowo utworzonego Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego oraz zapoznał wszystkich z osobami funkcyjnymi poszczególnych wydziałów i sekcji.

- Jesteście armią mistrzów, jestem dumny, że jesteście w Zespole - mówił pułkownik T. Bartkowiak.


O rozwoju i roli sportu w Wojsku Polskim mówił także minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak - Żołnierze - sportowcy nieustannie promują zdrowy styl życia i dbają o sprawność fizyczną. Zasadniczym przesłaniem, które realizują sportowcy w mundurach jest stanowienie wzoru dla żołnierzy Wojska Polskiego. Tężyzna fizyczna jest niezbędna do tego żeby żołnierz Wojska Polskiego mógł wykonywać swoje obowiązki. Żołnierze – sportowcy nadają ton tym wszystkim wysiłkom. Stanowią wzór i jednocześnie model postępowania. Sprawność Wojska Polskiego to w konsekwencji również bezpieczeństwo naszej Ojczyzny.

***
Poznaj dyscypliny oraz mistrzów Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego.