Szef Sztabu BLMW kmdr por. Cezary Kurkowski
Autor zdjęcia: BLMW

Szef Sztabu BLMW

Komandor porucznik Cezary Kurkowski to absolwent studiów magisterskich na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (2000) oraz studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie kryzysowe w Akademii Marynarki Wojennej (2006). Początkowo, po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej, trafił do 3. Batalionu Zabezpieczenia w Gdyni Babich Dołach gdzie został wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu radionawigacyjnego. Od stycznia 2003 roku służył w 28. Puckiej Eskadrze Lotniczej, najpierw jako dowódca klucza obsługi urządzeń radioelektronicznych, a następnie inżynier sekcji techniki lotniczej. W latach 2004-2006 pełnił tą samą funkcję w 43. Bazie Lotniczej MW. Pod koniec 2006 roku został skierowany do Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej gdzie objął obowiązki oficera sekcji personalnej. Następnie był szefem sekcji personalnej w 43. Bazie Lotniczej MW (2008-2011) i Dowództwie BLMW (2011-2016). Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej 18 kwietnia 2016 roku objął obowiązki Szefa Sztabu Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.
Komandor Cezary Kurkowski ukończył także liczne kursy specjalistyczne, między innymi z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, dla obserwatorów wojskowych ONZ oraz kurs z zakresu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w administracji rządowej. Dwukrotnie został również skierowany do pełnienia obowiązków w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Bośni, w 2011 roku na stanowisku dowódcy zespołu obserwacyjno-łącznikowego a w 2014 -starszego oficera wydziału planowania operacyjnego.
W trakcie dotychczasowej służby wyróżniony został Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.