Szef Sztabu BLMW

Komandor porucznik Waldemar Milczarek jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie w 1996 roku, na Wydziale Elektroniki, ukończył studia wyższe II stopnia na kierunku technika i urządzenia radiolokacyjne. Ukończył także dwukrotnie studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami i zarządzania w sztabach wojskowych.

Od początku zawodowej służby wojskowej związany jest z lotnictwem morskim. Bezpośrednio po ukończeniu studiów został skierowany do 1. Puckiego Dywizjonu Lotniczego w Gdyni-Babich Dołach, gdzie objął obowiązki dowódcy klucza eksploatacji urządzeń radioelektroniczych. Następnie od 2002 roku był inżynierem sekcji inżynieryjno w 28. Eskadrze Lotniczej. W 2005 roku rozpoczął służbę w sztabie w 28. EL na stanowisku szefa sekcji operacyjnej S-3. W lipcu 2007 roku trafił do Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej na stanowisko młodszego specjalisty szkolenia lotniczego. W 2018 roku powrócił do 43. Bazy Lotnictwa Morskiego na stanowisko szefa sekcji operacyjnej S-3. W grudniu 2018 roku objął obowiązki szefa sztabu bazy. Rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nr 153 z dn. 14.09.2021 roku wyznaczony został na stanowisko szefa sztabu BLMW.