Szef Szkolenia BLMW kmdr por. pil. Bartłomiej Lipiński
Autor zdjęcia: BLMW

Szef Szkolenia BLMW

Kmdr por. pil. Bartłomiej Lipiński jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie z 2002 r., Akademii Marynarki Wojennej z 2004 r. i Uniwersytetu Gdańskiego z 2010 r. Po ukończeniu dęblińskiej „Szkoły Orląt” został skierowany do 2 Dywizjonu Lotniczego w Darłowie, a następnie 28 Eskadry Lotniczej w Gdyni Babich Dołach. W kolejnych latach pełnił obowiązki na stanowiskach pilota, starszego pilota oraz dowódcy załogi w 28. Eskadrze Lotniczej i 43. Bazie Lotnictwa Morskiego. Dwukrotnie pełnił służbę w wydzielonym komponencie lotniczym na pokładzie fregaty rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski”, która działała w składzie Stałego Zespołu Okrętów Sił Odpowiedzi NATO SNMG1 (ang. Standing NATO Maritime Group 1). Również dwukrotnie uczestniczył w operacji antyterrorystycznej Sojuszu Północnoatlantyckiego na Morzu Śródziemnym pod kryptonimem „Active Endeavour” w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego „Pułaski”. W 2014 r. ukończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej na kierunku zarządzanie lotnictwem. W lutym 2015 r. rozpoczął służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, początkowo na stanowisku specjalisty, a następnie starszego specjalisty oddziału lotnictwa śmigłowcowego Zarządu Działań Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych.
W powietrzu spędził ponad 1460 godzin, z czego ponad 1265 na śmigłowcach SH-2G. Na swoim koncie ma kilkaset operacji startów i lądowań na pokładach okrętów, głównie polskich fregat rakietowych, ale również okrętów zagranicznych. Latał także samolotami PZL-130 i śmigłowcami W-3. Posiada klasę mistrzowską pilota śmigłowców bojowych, uprawnienia instruktora oraz pilota doświadczalnego III klasy.
Za dwukrotny udział w operacji antyterrorystycznej NATO został odznaczony Gwiazdą Morza Śródziemnego oraz medalem przyznanym przez Sekretarza Generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Za wykonywanie zadań bojowych podczas tej operacji uzyskał również uprawnienia do noszenia „gapy z zielonym wieńcem”. W trakcie służby w lotnictwie morskim został także wyróżniony Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Odznaką honorową Sił Powietrznych