Autor zdjęcia: BLMW

Szef Pionu Inżynieryjno - Lotniczego

Komandor porucznik Grzegorz Kutyła jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej gdzie w 1995 roku, na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa, ukończył studia wyższe II stopnia na kierunku osprzęt samolotów i śmigłowców. W 2015 roku, w Akademii Obrony Narodowej, ukończył także studia podyplomowe w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.
Od początku zawodowej służby wojskowej związany jest z lotnictwem morskim. Bezpośrednio po ukończeniu studiów został skierowany do 1. Puckiego Dywizjonu Lotniczego w Gdyni Babich Dołach gdzie objął obowiązki dowódcy klucza eksploatacji osprzętu. Następnie od 1999 roku był inżynierem sekcji inżynieryjno – lotniczej dywizjonu, a od 2003 roku - 28. Eskadry Lotniczej. W latach 2004 – 2013 pełnił obowiązki dowódcy klucza obsługi oraz dowódcy klucza eksploatacji śmigłowców w 28. Eskadrze i 43. Bazie Lotnictwa Morskiego, a także specjalisty – inspektora bezpieczeństwa lotów w Dowództwie Marynarki Wojennej. W kwietniu 2014 roku został przeniesiony do Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej gdzie był zastępcą szefa Pionu Inżynieryjno – Lotniczego. Rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dniem 4 lipca 2016 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Pionu Inżynieryjno – Lotniczego w Dowództwie BLMW.
Komandor Grzegorz Kutyła ukończył również liczne kursy specjalistyczne, między innymi w zakresie eksploatacji osprzętu samolotów TS-11, MiG-21 oraz śmigłowców SH-2G, obsługi systemu wykrywania zanieczyszczeń MSS 5000, kurs w zakresie obsługi i eksploatacji rejestratorów parametrów lotu czy naprawy sprężarek silników turbinowych General Electric T700-GE-401. W 2005 roku, wraz z personelem technicznym zabezpieczającym eksploatację śmigłowców pokładowych SH-2G, ukończył również szkolenie w Flag Officers Sea Training (FOST) w Wielkiej Brytanii. W trakcie 25-letniej służby wojskowej wyróżniony został Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.