Patron BLMW kmdr por. pil. Karol Trzaska-Durski
Autor zdjęcia: BLMW

Patron BLMW kmdr por. pil. Karol Trzaska-Durski

Karol Trzasko - Durski urodził się 22 lutego 1894 w Grazu w Austrii. W 1914 ukończył Morską Szkołę Kadetów w Fiume i rozpoczął służbę w Cesarsko -Królewskiej Marynarce Wojennej Austro - Węgier (Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine). W 1915 odbył kurs obserwatorów oraz kurs pilotów. Po zakończeniu I wojny światowej zaliczył kurs oficerski w polskim obozie pod Neapolem (Włochy). Był również absolwentem Oficerskiego Kursu Taktycznego w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu (1930-1931).
Od 1914 do 1915 pływał jako młodszy oficer artylerii na stawiaczu min "Basilisk" i pancerniku "Habsburg". Następnie służył w austro - węgierskim lotnictwie morskim, w którym zajmował m.in. stanowiska dowódcy eskadry bojowej i kierownika szkoły obserwatorów. Brał udział m.in. w grupowym nalocie na Ankonę 3 sierpnia 1916, pilotując łódź latającą L71 (w stopniu kadeta - Seekadett). Po zbombardowaniu Ankony został zestrzelony i wodował, po czym został zabrany przez inną łódź latającą. Za tę akcję został odznaczony srebrnym Medalem za Odwagę I klasy i awansował na chorążego. W 1918 został zwolniony w stopniu porucznika marynarki (Fregattenleutnanta) i przebywał w obozie dla żołnierzy polskich.
W 1919 przyjęto go do Wojska Polskiego i wyznaczono referentem organizacyjnym i lotniczym w Sekcji Marynarki w Warszawie, później Departamencie dla Spraw Morskich. W 1920 przez krótki czas pełnił funkcję komendanta bazy Flotylli Pińskiej w Mozyrzu, po czym był kierownikiem Referatu Organizacyjnego w Dowództwie Wybrzeża Morskiego w Pucku. W tym okresie przyprowadził transport broni drogą morską z Turcji oraz odebrał wodnosamoloty we Włoszech.
Od 1922 do 1927 pływał na okrętach, kolejno jako zastępca dowódcy kanonierki ORP "Generał Haller" (1922), dowódca trałowca ORP "Jaskółka" (1922-1923), dowódca ORP "Generał Haller" (1923-1924), oficer wachtowy transportowca ORP "Warta" (1924), ponownie dowódca ORP "Jaskółka" (1924-1925), dowódca kanonierki ORP "Komendant Piłsudski" (1925-1926) i dowódca ORP "Warta" (1926-1927). W 1926 sprawował jednocześnie funkcję dowódcy dywizjonu ćwiczebnego, a od 1927 dowodził Morskim Dywizjonem Lotniczym w Pucku. W 1930 był kierownikiem kursu aplikacyjnego lotnictwa dla podporuczników marynarki oraz wykładowcą kursu aplikacyjnego dla kapitanów marynarki i komandorów podporuczników. W 1933 objął stanowisko kierownika Samodzielnego Referatu Lotnictwa, od 1934 szefa Lotnictwa Morskiego w Kierownictwie Marynarki Wojennej w Warszawie. W latach 1937-1939 zajmował się zakupem kolejnych wodnosamolotów we Włoszech.
W trakcie kampanii wrześniowej został ewakuowany wraz z Kierownictwem Marynarki Wojennej i przez Wołyń, kraje bałtyckie oraz kraje skandynawskie przedostał się do Wielkiej Brytanii. Od 1939 do 1940 dowodził okrętem - bazą ORP "Gdynia", następnie kierował Bazą Zaopatrzenia w Devonport. W 1942 wyznaczono go szefem Polskiej Misji Morskiej w Gibraltarze, a od 1943 pełnił obowiązki starszego oficera Marynarki Wojennej na Morzu Śródziemnym. W latach 1944-1945 był szefem Wydziału Wywiadu Morskiego przy Sztabie Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych. W 1945 roku został awansowany na stopień komandora.
Po rozformowaniu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie nie powrócił do Polski i pozostał w Wielkiej Brytanii. W 1948 przeniósł się do Kanady. Zmarł w Toronto 18 maja 1971. Był autorem tekstów publikowanych w Przeglądzie Morskim w okresie międzywojennym.