W-3WARM
Autor zdjęcia: BLMW

Zadania

Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej (BLMW) jest związkiem organizacyjnym morskiego rodzaju sił zbrojnych. W strukturze brygady funkcjonują obecnie trzy jednostki: Dowództwo Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW oraz 43 Baza Lotnictwa Morskiego (43 BLotM) i 44 Baza Lotnictwa Morskiego (44 BLotM). Samoloty i śmigłowce BLMW stacjonują na lotniskach w Gdyni Babich Dołach, Siemirowicach i Darłowie.

Domeną Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej są specjalistyczne operacje lotnicze nad obszarami morskimi:
 • zwalczanie okrętów podwodnych samodzielnie i we współdziałaniu z siłami okrętowymi;
 • rozpoznanie i wskazywanie celów okrętom i naprowadzanie na cele nawodne samolotów uderzeniowych;
 • misje poszukiwawczo-ratownicze w ramach zabezpieczenia polskiej strefy Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie na morzu SAR (ang. Search and Rescue - poszukiwanie i ratownictwo) na Bałtyku oraz strefy przybrzeżnej;
 • monitoring ekologiczny Polskiej Strefy Ekonomicznej (PSE) na Bałtyku;
 • transport ludzi i sprzętu.
Ze względu na wyspecjalizowane wyposażenie statków powietrznych oraz charakter realizowanych zadań, system szkolenia wieloosobowych załóg samolotów i śmigłowców lotnictwa morskiego różni się znacznie od szkolenia w innych jednostkach lotniczych. Specyficzne środowisko działania wymaga również podwyższonej odporności psychofizycznej personelu latającego a także opanowania fachowej wiedzy z wielu dziedzin. Jednym z przykładów specyfiki działania lotnictwa morskiego są operacje zwalczania okrętów podwodnych, na Bałtyku dodatkowo utrudnione ze względu na nietypową charakterystykę hydrologiczną akwenu. Efektywne powadzenie takich operacji w głównej mierze uzależnione jest od wyszkolenia załóg, wieloletniego zdobywania wiedzy i doświadczeń, zarówno w trakcie specjalistycznych kursów jak i ćwiczeń na morzu. Szczególnie istotne są tu umiejętności operatorów systemów poszukiwawczo–uderzeniowych. Do pełnego wykorzystania ich możliwości niezbędna jest między innymi wiedza z zakresu oceanografii, hydrologii czy hydroakustyki. Dlatego też lotnictwo morskie to jedyna formacja, gdzie misją śmigłowca zwalczania okrętów podwodnych czy samolotu patrolowego dowodzi oficer taktyczny, który na bieżąco monitoruje dane z sensorów systemów poszukiwania lub rozpoznania, a nie pilot zajmujący tradycyjne miejsce dowódcy załogi.
Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej jest obecnie jedyną w Polsce formacją lotniczą utrzymująca ciągłą gotowość do prowadzenia działań ratowniczych z powietrza nad obszarami morskimi w ramach polskiej strefy odpowiedzialności „Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim”. Strefa ta obejmuje obszar ponad 30 000 km² powierzchni morza. Całodobowy dyżur pełniony jest przez załogi śmigłowców W-3WARM w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach oraz w 44 Bazie Lotnictwa Morskiego w Darłowie, gdzie w gotowości do prowadzenia działań ratowniczych utrzymywany jest drugi śmigłowiec – W-3WARM lub Mi-14PŁ/R. System ratownictwa w polskiej strefie odpowiedzialności SAR na Bałtyku, wspiera załoga samolotu patrolowego Bryza pełniąca całodobowy dyżur na lotnisku w Siemirowicach koło Lęborka. Samoloty i śmigłowce Brygady Lotnictwa MW uczestniczą w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach, manewrach i operacjach Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz ćwiczeniach państw biorących udział w programie "Partnerstwo dla Pokoju".
 • 01
  Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
  zobacz więcej
 • 02
  Początki lotnictwa morskiego nierozerwalnie wiążą się z Puckiem, w którym 1 lipca 1920 roku powstała Baza Lotnictwa Morskiego. Współczesna historia polskiego lotnictwa morskiego zaczyna się na początku lat 90-tych, kiedy to w Dowództwie Marynarki Wojennej rozpoczęto prace nad wprowadzeniem nowego związku taktycznego, dostosowanego do struktur NATO.
  zobacz więcej
 • 04
  Samoloty i śmigłowce Brygady Lotnictwa MW stacjonują na lotniskach w Gdyni Babich Dołach, Siemirowicach i Darłowie. Na każdym z nich nad bezpiecznym i sprawnym wykonywaniem operacji lotniczych podczas szkolenia i zadań realizowanych przez załogi statków powietrznych (SP) czuwa personel Wojskowych Portów Lotniczych (WPL) – kontrolerzy ruchu lotniczego oraz personel Biur Odpraw Załóg (BOZ) - planiści i informatorzy ruchu lotniczego.
  zobacz więcej
 • 05
  Oznaki pamiątkowe i odznaki rozpoznawcze BLMW
  zobacz więcej
 • 06
  Patron Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej - kmdr por pil. Karol Trzaska-Durski, współtwórca polskiego lotnictwa morskiego, dowódca Morskiego dywizjonu Lotniczego w latach 1927-1933.
  zobacz więcej