Lotniska BLMW
Autor zdjęcia: BLMW

Lotniska BLMW

Samoloty i śmigłowce Brygady Lotnictwa MW stacjonują na lotniskach w Gdyni Babich Dołach, Siemirowicach i Darłowie. Na każdym z nich nad bezpiecznym i sprawnym wykonywaniem operacji lotniczych podczas szkolenia i zadań realizowanych przez załogi statków powietrznych (SP) czuwa personel Wojskowych Portów Lotniczych (WPL) – kontrolerzy ruchu lotniczego oraz personel Biur Odpraw Załóg (BOZ) - planiści i informatorzy ruchu lotniczego. Do zadań personelu WPL należy separowanie SP podczas wykonywania lotów w strefie ruchu lotniskowego lotnisk BLMW i w trakcie ruchu na polu manewrowym lotniska, udzielanie załogom wskazówek i informacji niezbędnych do sprawnego i bezpiecznego wykonania zadań, przekazywanie informacji o ich realizacji do właściwych organów kontroli ruchu lotniczego oraz organów dowodzenia i naprowadzania. Personel Lotniskowych Biur Meteorologicznych prowadzi ciągłą obserwację warunków meteorologicznych, przygotowuje prognozy dla załóg dyżurnych, prognozy na czas szkolenia lotniczego w powietrzu i wykonywania operacji lotniczych przez samoloty i śmigłowce Brygady Lotnictwa MW a także innych SP przylatujących i odlatujących z lotnisk BLMW. Procedury wykonywania zadań w powietrzu wspiera szereg urządzeń i systemów takich jak stacje radiolokacyjne AVIA, radiolatarnie NDB, systemy lądowania według przyrządów ILS (lotniska w Gdyni Babich Dołach i Siemirowicach) oraz system radionawigacyjny TACAN.

Lotnisko w Gdyni Babich Dołach
Nazwa: Gdynia Oksywie
Oznaczenie ICAO: EPOK
Wymiary i kierunek drogi startowej: dług. 2500, szer. 60m, 13/31
Położenie geograficzne, wysokość n.p.m.: 54 34 44 N, 18 31 09 E, 45 m

Lotnisko w Siemirowicach
Nazwa: Cewice
Oznaczenie ICAO: EPCE
Wymiary i kierunek drogi startowej: dług. 2500, szer. 60m, 07/25
Położenie geograficzne, wysokość n.p.m.: 54 24 58 N, 17 45 48 E, 155 m

Lotnisko w Darłowie
Nazwa: Darłowo
Oznaczenie ICAO: EPDA
Wymiary i kierunek drogi startowej: dług. 600, szer. 30m, 04/22
Położenie geograficzne, wysokość n.p.m.: 54 24 17 N, 16 21 11 E, 3 m

ZGODA NA LĄDOWANIE
Wnioski o zgodę na lądowanie na lotniskach Brygady Lotnictwa MW dla cywilnych krajowych statków powietrznych należy składać w terminie 7 dni przed planowanym przylotem do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.  
tel.: 261 821 779
faks: 261 821 778