UWAGA: Termin ćwiczenia uległ zmianie. Zostanie ono przeprowadzone w dniach 4-13.08.2021 r.
 
Poszukiwanie, śledzenie i niszczenie okrętów podwodnych, rozpoznanie i niszczenie jednostek nawodnych, wskazywanie celów okrętom oraz prowadzenie działań poszukiwawczo–ratowniczych to główne epizody cyklicznego ćwiczenia Brygady Lotnictwa MW BLMW pod kryptonimem Kormoran-20. Ich głównym celem jest doskonalenie zadań wykonywanych przez stanowiska dowodzenia baz lotnictwa morskiego, zgrywanie ich z podległymi wojskami oraz doskonalenie załóg statków powietrznych w prowadzeniu działań zwalczanie okrętów podwodnych, ratownictwa morskiego, rozpoznania powietrznego i niszczenia obiektów nawodnych.
Największe manewry lotnictwa morskiego realizowane są w konfederacji ćwiczeń wraz z 3. Flotyllą Okrętów, 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża oraz jednostkami Sił Powietrznych. W 2021 roku ćwiczenie Kormoran-21 realizowane będzie w ramach ćwiczenia z wojskami pk. DRAGON-21. W ramach współdziałania, na kolejne dni zaplanowano realizację szeregu zadań powiązanych z manewrami 3. Flotylli Okrętów i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Wstępnie do udziału w ćwiczeniu zadeklarowane zostały także siły i środki sił zbrojnych Litwy, Dani i Niemiec.
W przyjętej koncepcji ćwiczenia założono, że uczestniczące w nim załogi samolotów i śmigłowców będą operowały na poligonach morskich położonych w pasie od Kołobrzegu, po Półwysep Helski i Zatokę Gdańską. Nad przebiegiem manewrów czuwać będą specjaliści z Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz stanowisk dowodzenia w 43. i 44. Bazach Lotnictwa Morskiego.

* * *

KORMORAN (Cormorant) is the code name for the Navy Aviation Brigade Headquarters annual exercise. Exercise consists of several episodes including: anti-submarine and surface warfare, search and rescue operations. It’s main goal is to increase efficiency of command posts manned by Navy Air Bases, foster cooperation between the aircrews and supporting units, enhance aircrews overall performance. This is definitely the biggest exercise conducted by naval aviation and is a part a whole chain of exercises conducted by Polish Navy. This year KORMORAN-21 will be also a part of ground troops exercise DRAGON-21. For the next few days military planners had scheduled several tasks involving close cooperation with elements of 3rd Ship Flotilla, 8th Coastal Defence Flotilla and Air Force unit's. Initial interest in participation was also declared by armed forces from several countries: Lithuania, Denmark and Germany. Exercise will take part of northern part of Poland in the area spanning from Kołobrzeg to Hel Penisula and Gdańsk Bay. Overall supervision and evaluation will be responsibility of specialist from Navy Aviation Brigade HQ and subordinate command posts from 43rd  and 44th Naval Air Bases.
Autor zdjęcia: BLMW