Loty DRONAMI w MCTR Oksywie

 

Numer telefonu do Oksywie TWR: 261 268 888


Kwestie wykorzystania dronów regulują ponadto: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r.
Prawo lotnicze z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20 grudnia 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

Pokazy laserowe, sztuczne ognie, wypuszczanie balonów i lampionów MCTR Oksywie

Pokazy laserowe, sztuczne ognie, wypuszczanie balonów i lapionów MCTR Darłowo

Loty DRONAMI w MCTR Darłowo

Wytyczne w sprawie wykonywania lotów przez RPAS w MCTR pdf

 

Numer telefonu do Darłowo TWR: 261 237 222


Kwestie wykorzystania dronów regulują ponadto: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r.
Prawo lotnicze z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20 grudnia 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

PPR EPDA