Dowódca BLMW

kmdr pil. Jarosław Czerwonko

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej z 1984 roku. Wyznaczony na stanowisko Dowódcy Gdyńskiej Brygady lotnictwa Marynarki Wojennej  decyzją Ministra Obrony Narodowej z 12 października 2018 roku.
zobacz więcej
Zastępca Dowódcy BLMW

Zastępca Dowódcy BLMW

kmdr pil. Cezary Wiatrak

Absolwent dęblińskiej "Szkoły Orląt", Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Marynarki Wojennej. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 kwietnia 2019 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy BLMW.
zobacz więcej
Szef Sztabu BLMW

Szef Sztabu BLMW

kmdr por. Cezary Kurkowski

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie kryzysowe w Akademii Marynarki Wojennej. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej 18 kwietnia 2016 roku objął obowiązki Szefa Sztabu Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.
zobacz więcej
Szef Szkolenia BLMW

Szef Szkolenia BLMW

kmdr por. pil. Bartłomiej Lipiński

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Gdańskiego. Wyznaczony na stanowisko Szefa Szkolenia BLMW ...
zobacz więcej
Szef Pionu Inż. - Lotniczego

Szef Pionu Inż. - Lotniczego

kmdr por. Grzegorz Kutyła

Absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dniem 4 lipca 2016 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Pionu Inżynieryjno – Lotniczego w Dowództwie BLMW.
zobacz więcej
Szef Pionu Bezpiecz. Lotów

Szef Pionu Bezpiecz. Lotów

kmdr por. Sławomir Skrajny

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej, Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej oraz studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej. 17 grudnia 2012 roku objął obowiązki szefa nowo utworzonego Pionu Bezpieczeństwa Lotów.
zobacz więcej