Dowódca BLMW

kmdr pil. Andrzej Szczotka

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie i Akademi Marynarki Wojenej w Gdyni. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 848 z dniem 4 maja 2021 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy BLMW.
zobacz więcej
Zastępca Dowódcy BLMW

Zastępca Dowódcy BLMW

kmdr pil. Cezary Wiatrak

Absolwent dęblińskiej "Szkoły Orląt", Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Marynarki Wojennej. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 kwietnia 2019 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy BLMW.
zobacz więcej
Szef Szkolenia BLMW

Szef Szkolenia BLMW

kmdr por. pil. Bartłomiej Lipiński

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Gdańskiego. Wyznaczony na stanowisko Szefa Szkolenia BLMW.
zobacz więcej
Szef sztabu BLMW

Szef sztabu BLMW

kmdr por. Waldemar Milczarek

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Sztuki Wojennej. Od 1 października 2021 roku pełni obowiązki szefa sztabu BLMW.
zobacz więcej
Szef Pionu Inż. - Lotniczego

Szef Pionu Inż. - Lotniczego

kmdr por. Grzegorz Kutyła

Absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dniem 4 lipca 2016 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Pionu Inżynieryjno – Lotniczego w Dowództwie BLMW.
zobacz więcej
Szef Pionu Bezpiecz. Lotów

Szef Pionu Bezpiecz. Lotów

kmdr por. Sławomir Skrajny

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej, Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej oraz studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej. 17 grudnia 2012 roku objął obowiązki szefa nowo utworzonego Pionu Bezpieczeństwa Lotów.
zobacz więcej