Dowódca 44. Bazy Lotnictwa Morskiego
Autor zdjęcia: BLMW

Dowódca 44. Bazy Lotnictwa Morskiego

Komandor  pil. Paweł Smereka jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej. Od początku swojej służby, po ukończeniu w 1991 roku dęblińskiej „Szkoły Orląt”, związał się z lotnictwem Marynarki Wojennej. Do 1994 roku służył w 18 Eskadrze Ratowniczo – Łącznikowej MW na stanowisku pilota - nawigatora. Po utworzeniu Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej (BLMW) pełnił służbę w 1. Dywizjonie Lotniczym. W 2002 roku objął obowiązki młodszego specjalisty
w pionie szkolenia Dowództwa BLMW. W tym samym roku został również skierowany na praktykę dowódczo - sztabową w Kanadzie. W latach 2003 - 2006 był specjalistą Zarządu Szkolenia Połączonej Kwatery NATO Brunssum w Holandii. W międzyczasie, w 2004 roku, był uczestnikiem kursu oceny taktycznej sił powietrznych w Niemczech. Po powrocie do kraju został specjalistą Oddziału Lotnictwa Dowództwa Marynarki Wojennej, a w marcu 2007 roku objął obowiązki zastępcy Szefa Lotnictwa MW. Od listopada 2007 roku do grudnia 2010 roku dowodził 29 Eskadrą Lotniczą w Darłowie. Następnie, rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej, z dniem 1 stycznia 2011 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy Grupy Działań Lotniczych w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach. W tym samym roku podjął studia w Akademii Obrony Narodowej, a po ich ukończeniu powrócił do 43 Bazy. Od listopada 2014 do maja 2016 roku dowodził 41 Bazą Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, a następnie, 49 Bazą Lotniczą w Pruszczu Gd. Od kwietnia 2017 roku przebywał w rezerwie kadrowej. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, z dniem 1 kwietnia 2019 roku objął obowiązki dowódcy 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach.
Komandor Paweł Smereka latał na samolotach TS-11 oraz śmigłowcach Mi-2, W-3 i Mi-17. W powietrzu spędził ponad 2800 godzin, z tego 1800 na śmigłowcach typu W-3.W trakcie służby był wyróżniany, między innymi: Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny i Srebrnym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.