Pożegnanie szefa sekcji ratownictwa lotniczego

W piątek, 29 października po ponad 39 latach służby i 1300 wykonanych skokach spadochronowych pożegnał się z mundurem szef sekcji ratownictwa lotniczego dowództwa BLMW, kmdr ppor. Marek Szwedo.
W obecności sztandaru wojskowego dowództwa BLMW oraz kadry dowództwa BLMW, ubywającego do rezerwy kmdr. ppor. Szwedo pożegnał dowódca BLWM kmdr pil. Andrzej Szczotka. Odczytany został rozkaz o zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, a dowódca BLMW wręczył odchodzącemu oficerowi Kordzik Honorowy Sił Zbrojnych RP z orłem Sił Powietrznych, bedący wyróżnieniem przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Zgodnie z ceremoniałem kmdr ppor. Szwedo dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej Dowództwa BLMW. 14 października br. na lotnisku 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach kmdr ppor. Marek Szwedo wykonał swój ostatni skok spadochronowy w Siłach Zbrojnych RP. Był to zarazem jego 1301 skok w życiu. Kmdr ppor. Szwedo opuścił pokład śmigłowca Mi-2 na wysokości 1200 metrów i wylądował w oznaczonym miejscu. W imieniu dowódcy BLMW wykonania pożegnalnego skoku pogratulował zastępca dowódcy kmdr pil. Cezary Wiatrak, który równocześnie podziękował kmdr. Szwedo za długoletnią służbę.
 
***
 
Komandor podporucznik Marek Szwedo jest absolwentem wrocławskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych z 1986 roku. Po ukończeniu szkoły służył początkowo w 8/10 batalionie rozpoznawczym, a w 1994 związał się lotnictwem morskim. Wtedy to objął obowiązki szefa zabezpieczenia wysokościowo-ratowniczego w 40. Eskadrze Śmigłowców ZOP i Ratownictwa w Darłowie. Po utworzeniu BLMW kontynuował służbę w nowym, 2. Dywizjonie Lotniczym, a po ponownych zmianach struktur  - w 29. Eskadrze Lotniczej MW. W l. 2011-2014 był szefem sekcji zabezpieczenia wysokościowo-ratowniczego 44. Kaszubsko-Darłowskiej Bazy Lotnictwa Morskiego. W sierpniu 2014 roku objął obowiązki szefa sekcji zabezpieczenia wysokościowo-ratowniczego w 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, jednak w czerwcu 2016 roku powrócił w struktury lotnictwa morskiego, obejmując obowiązki szefa sekcji ratownictwa lotniczego w Dowództwie BLMW. Posiada mistrzowską klasę Lotniczego Instruktora Spadochronowego i w swoim życiu wykonał 1301 skoków spadochronowych. Odznaczony został "Złotym Medalem za Długoletnią Służbę” oraz "Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".

Foto:
Ostatni skok spadochronowy w siłach Zbrojnych RP, 14 października 2021 roku
Pożegnanie z mundurem, 29 października 2021 roku