PKW Turcja po raz trzeci

29 zdjęć w galerii
Żołnierzy wyruszających na trzecią zmianę PKW w Turcji pożegnali: przedstawiciel Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – Inspektor Sił Powietrznych gen. dyw. Jacek Pszczoła, przedstawiciel Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych kmdr Krzysztof Szumielewicz z Centrum Operacji Morskich, dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej kmdr pil. Andrzej Szczotka, dowódcy baz lotnictwa morskiego oraz kadra kierownicza BLMW.
Gen. dyw. Jacek Pszczoła, życzył udającym się na misję żołnierskiego szczęścia i szybkiego powrotu do domu. Zwracając się do przedstawiciela Dowódcy Operacyjnego powiedział: „Oddajemy Wam zgrany, profesjonalny zespół gotowy do wykonywania zadań mandatowych na najwyższym poziomie”. Dowódca BLMW życzył wszystkim powodzenia i zapewnił o gotowości do pomocy w trakcie trwania misji. Podkreślił także, że „widząc [wasze] przygotowanie do misji, zaangażowanie i profesjonalizm” jest przekonany, że „powierzone [wam] zadania wykonacie wzorowo”. Dowodzący II zmianą PKW, kmdr ppor. pil. Tomasz Kozłowski podziękował za obdarzenie zaufaniem i zgłosił gotowość zmiany PKW do prowadzenia działań mandatowych. Modlitwę w intencji żołnierzy udających się na misję odmówił ks. kmdr. Zbigniew Rećko, dziekan MW.

Protokolarnego przekazania sił pomiędzy Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych dokonali: gen. dyw. Jacek Pszczoła w imieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz przedstawiciel Dowódcy Centrum Operacji Morskich kmdr Krzysztof Szumielewicz

Po zakończeniu uroczystości żołnierze III zmiany, samolotem Sił Powietrznych C-130E Hercules, przemieścili się do bazy Incirlik na południu Turcji. Po przejęciu obowiązków, rozpoczną działania mandatowe w ramach misji. Wtedy do kraju powróci druga zmiana PKW, która rozpoczęła działania w październiku 2021 roku.
 
* * *

Program zapewnienia wsparcia poszczególnym krajom Sojuszu (Assurance Measures) NATO rozpoczął się w 2014 roku. W 2015 r. członkowie NATO zdecydowali się na pakiet środków obronnych dla Turcji, w obliczu niestabilnej sytuacji w regionie. Obejmują one zwiększoną obecność samolotów wczesnego ostrzegania AWACS, działalność policyjną w powietrzu, zwiększoną obecność marynarki wojennej, w tym wizyty w portach i ćwiczenia. Obecność sojuszników oznacza także wsparcie wywiadowcze, obserwacji i rozpoznania (ISR) oraz misje samolotów patrolowych we wschodnim rejonie Morza Śródziemnego i na Morzu Czarnym. Działania wspierające Turcję prowadzone są z lądu, z morza i z powietrza, we wschodniej części terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego.

14 września 2020 roku Prezydenta RP wydał postanowienie o użyciu Polskiego kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowania Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym. Zadaniem PKW jest patrolowanie wschodniej części Morza Śródziemnego i Morza Czarnego, współpraca ze stałymi zespołami morskimi NATO oraz dowództwem Sił Morskich NATO (MARCOM) w Northwood. Trzon PKW Turcja stanowią żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, a podstawowym środkiem kontyngentu jest samolot patrolowo-rozpoznawczy M28B 1R Bryza z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. Kontyngent wraz z samolotem stacjonuje na tureckim lotnisku Incirlik. Pierwszą zmianę PKW Turcja uroczyście pożegnano 20 kwietnia 2021 roku na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach.