IV zmiana PKW IRINI wyruszyła na Sycylię

26 zdjęć w galerii
W piątkowy poranek (23.07) na lotnisku 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach uroczyście pożegnano, żołnierzy IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego EU IRINI, którzy niebawem rozpoczną wykonywanie zadań mandatowych operacji EUNAVFOR MED z bazy Sigonella na Sycylii.
Żołnierzy wyruszających na kolejną już zmianę PKW na Sycylii pożegnali: Inspektor Sił Powietrznych  gen. dywizji pilot Jacek Pszczoła, zastępca dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych gen. dywizji pilot Dariusz Malinowski, dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej kmdr pil. Andrzej Szczotka, oraz kadra kierownicza BLMW.
Dowódca BLMW życzył udającym się na misję powodzenia w wykonywaniu zadań mandatowych oraz szczęśliwego powrotu po zakończeniu działań. Dowodzący IV zmianą PKW, kmdr por. nawig. Marcin Rzońca podziękował za obdarzenie zaufaniem i zapewnił o gotowości zmiany do wypełnianaia zadań postawionych przed PKW przez przełożonych. Modlitwę w intencji żołnierzy udających się na misję odmówił ks. por. Tomasz Wojciechowski, kapelan BLMW. Protokolarnego przekazania sił pomiędzy Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych a Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych dokonali: Inspektor Sił Powietrznych  gen. dywizji pilot Jacek Pszczoła oraz zastępca dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych gen. dywizji pilot Dariusz Malinowski.
Po zakończeniu uroczystości żołnierze IV zmiany, samolotem Sił Powietrznych C-130E Hercules, przemieścili się do bazy Sigonella na Sycylii. Po przejęciu obowiązków, rozpoczną działania mandatowe w ramach misji Unii Europejskiej EUNAVFORMED. Wtedy do kraju powróci trzecia zmiana PKW, która rozpoczęła działania w środkowej części Morza Śródziemnego w styczniu tego roku.
 * * *
 W maju 2015 roku Rada Unii Europejskiej ustanowiła misję EUNAVFOR MED której celem było rozbijanie przemytu migrantów i handlu ludźmi w centralnej części Morza Śródziemnego. We wrześniu 2015 roku, dwa miesiące po oficjalnym rozpoczęciu, misja otrzymała nazwę Sophia. W drugiej połowie 2017 roku Dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej otrzymał zadanie sformowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego EU SOPHIA, który miał działać w ramach operacji wojskowej UE. Bazą, sformowanego w styczniu 2018 roku, kontyngentu stała się baza NATO Sigonella, położona na Sycylii, 15 km na zachód od Katanii. 12 lutego 2018 roku, na lotnisku 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach odbyła się uroczystość pożegnania I zmiany PKW EU SOPHIA. Zadania PKW EU SOPHIA obejmowały działania zmierzające do ograniczenia nielegalnego przemytu ludzi i towarów do Europy oraz wspierania morskich sił bezpieczeństwa Libii w szkoleniu i realizacji działań na rzecz ograniczenia nielegalnej imigracji. 31 marca 2020 roku Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o zakończeniu operacji EUNAVFOR MED SOPHIA i rozpoczęciu z dniem 1 kwietnia 2020 roku operacji EUNAFOR MED IRINI (z gr. pokój). Pełniąca misję na teatrze działań IV zmiana PKW EU SOPHIA z dniem 1 kwietnia 2020 roku przejęła zadania mandatowe operacji EUNAFOR MED IRINI, stając się I zmianą PKW EU IRINI. Głównym zadaniem misji jest wdrożenie embarga na broń ONZ, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2292, zapobieganie nielegalnemu wywozowi z Libii ropy naftowej oraz  zapewnianie wsparcia w tworzeniu zdolności i szkoleniu libijskiej straży przybrzeżnej i marynarki wojennej, w zadaniach związanych z egzekwowaniem prawa na morzu. Celem operacji jest także zakłócanie modelu działalności sieci przemytu ludzi i handlu ludźmi, zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza, rezolucjami RB ONZ oraz międzynarodowym prawem praw człowieka. Siedzibą główną dowodzącego operacją pozostaje Rzym.

Podstawowym środkiem PKW EU SOPHIA jest samolot patrolowo - rozpoznawczy M28B 1R Bryza z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. Od czerwca tego roku z bazy w Sigonelli operuje maszyna o numerze 1008, która uczestniczy w misji po raz piąty. W trakcie działań PKW dostrzeżono potrzebę doposażenia samolotów biorących udział w misji w dodatkowe systemy: łączności satelitarnej SATCOM, automatycznej identyfikacji jednostek pływających AIS oraz dodatkowe radiostacje dla nawigatorów. Modernizację, w trakcie rotacji maszyn do kraju, na podstawie umowy zawartej przez Inspektorat Wsparcia, przeprowadził producent samolotu PZL Mielec.