Akcja poszukiwawczo – ratownicza na Zatoce Gdańskiej

Wczoraj załoga dyżurna SAR z BLMW przeprowadziła akcję poszukiwawczo – ratowniczą na sygnał ratowniczy „człowiek za burtą”. Poszukiwania prowadzono na Zatoce Gdańskiej.
W środę (10.02) po północy załoga SAR z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego, pełniąca dyżur ratowniczy na lotnisku Oksywie, postawiona została w stan gotowości alarmem ratowniczym: "człowiek za burtą”. Załoga śmigłowca poszukiwawczo-ratowniczego W-3WARM Anakonda, dowodzona przez kpt. pil. Marcina Chałubińskiego, osiągnęła gotowość do działań o godz. 1.00 i wystartowała w kierunku rejonu poszukiwań, na Zatoce Gdańskiej. Kilka minut po starcie załoga stwierdziła spadek widzialności i pogorszenie warunków atmosferycznych w morzu, przerywając zadanie i powracając na lotnisko w Gdyni-Babich Dołach. Po konsultacji meteorologicznej załoga wykonała ponowny start o godz. 2.20. Zadanie jedak zostało przerwane ze względu na pogarszające się warunki w rejonie. O godzinie 8.00 Anakonda wystartowała po raz trzeci i również tym razem załoga stwierdziła warunki meteorologiczne uniemożliwiające wykonanie zadania. Śmigłowiec lądował na lotnisku startu o godzinie 8.11.
***
Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej jest jedyną w Polsce formacją lotniczą utrzymująca ciągłą gotowość do prowadzenia działań ratowniczych z powietrza nad obszarami morskimi. Całodobowy dyżur SAR/ASAR, w ramach polskiej strefy odpowiedzialności "Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim" oraz „Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym”, pełniony jest przez załogi śmigłowców W-3WARM w 43. Bazie Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach oraz śmigłowców Mi-14PŁ/R lub W-3WARM w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego w Darłowie. Przez cały czas, system ratownictwa wspiera załoga samolotu patrolowego M28B 1R Bryza, pełniąca całodobowy dyżur na lotnisku w Siemirowicach koło Lęborka.