None

Anakonda-20

17 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Sebastian Smuga
W środę (10.06) zakończyło się największe cykliczne ćwiczenie Sił Zbrojnych RP prowadzone w układzie połączonym pod kryptonimem Anakonda 20. W ćwiczeniu intensywnie swoje zdolności sprawdzało lotnictwo morskie.
W ramach ćwiczenia Anakonda-20, załogi statków powietrznych Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej realizowały poszczególne epizody lotnicze na poligonach morskich. W ćwiczeniu wzięły udział załogi śmigłowców poszukiwawczo-ratowniczych W-3WARM z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego realizujące epizody SAR, załogi śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ z Grupy Lotniczej 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Darłowie oraz załogi samolotów patrolowo-rozpoznawczych M28B 1R Bryza z 44. BLotM w Siemirowicach, które prowadziły rozpoznanie i lotnicze wskazywanie celów we wskazanych rejonach. Działania z zakresu ZOP i SAR prowadziły także załogi śmigłowca pokładowego SH-2G z 43. BLotM. Zadania realizowano samodzielnie oraz we współdziałaniu z siłami okrętowymi Marynarki Wojennej i statkami powietrznymi Sił Powietrznych, operującymi w przestrzeni Morza Bałtyckiego. Epizody te stanowiły element zadań postawionych przed morskim rodzajem sił zbrojnych, którymi były: doskonalenie współdziałania sił okrętowych, brzegowych oraz lotnictwa morskiego, wykonywanie strzelań artyleryjskich do celów nawodnych oraz powietrznych, poszukiwanie, śledzenie oraz zwalczanie okrętów podwodnych, prowadzenie ćwiczeń z zakresu ratownictwa morskiego, zabezpieczenie swobodnej żeglugi na morskich liniach komunikacyjnych (Sea Lines of Communications) oraz swobodnego dostępu do głównych portów RP (Sea Port of Dembarkation - SPOD).

 Anakonda to ćwiczenie odbywające się regularnie od 14 lat. Ma charakter defensywny i nie jest skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu. Skala i założenia manewrów wynikają ze zobowiązań podjętych w czasie Szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku i stanowią odpowiedź na współczesne zagrożenia. Odpowiedzialnym za jego przygotowanie jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ćwiczenie ma charakter działań połączonych, co oznacza aktywny udział wszystkich komponentów Wojska Polskiego w operacji obronnej oraz integrację potencjału militarnego Sił Zbrojnych RP. Całością sił na morzu dowodzi Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego. Zakończone właśnie ćwiczenie realizowano w zmodyfikowanej, w stosunku do wcześniejszych założeń, formule, co spowodowane było warunkami szerzącej się pandemii wirusa SARS-CoV-2. Wymusiło to m. in. przeprowadzenie ćwiczenia tylko w wymiarze narodowym, bez udziału przedstawicieli sojuszników i krajów partnerskich. Zachowanie zasad przeciwepidemicznych i sanitarno-higienicznych było priorytetowe.