4000 godzin w powietrzu

10 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: kmdr ppor. Marcin Braszak
Już ponad 166 dni w powietrzu spędził kmdr por. pil Waldemar Orliński, z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach. Okrągłą, imponującą liczbę 4000 godzin spędzonych za sterami statków powietrznych w Siłach Zbrojnych RP przekroczył wczoraj po południu, wykonując lot śmigłowcem Anakonda.
Lot treningowy śmigłowcem poszukiwawczo – ratowniczym W-3WARM Anakonda odbył się z lotniska 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach. Był to lot treningowy, według wskazań przyrządów (IFR), w warunkach ograniczonej widoczności (IMC). Drugim pilotem Anakondy był zastępca dowódcy BLMW, kmdr pil. Cezary Wiatrak. Po wylądowaniu na kmdr. Orlińskiego czekały gratulacje załogi i kolegów lotników.

Komandor por. pil. Waldemar Orliński ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w 1990 roku. Jest także absolwentem Akademii Marynarki Wojennej. Z lotnictwem morskim związany jest od 1994 roku kiedy został wyznaczony na stanowisko w 18. Eskadrze Lotnictwa Ratowniczo – Łącznikowego w Gdyni Babich Dołach. W 2007 roku, jako dowódca Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej w 28. Puckiej Eskadrze Lotniczej odebrał nadane grupie wyróżnienie honorowe „Błękitne skrzydła”, za udział w akcjach ratowania życia na Bałtyku. Po restrukturyzacji jednostek Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w 2011 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy eskadry, a następnie dowódcy eskadry 43. Bazy Lotnictwa Morskiego. Od sierpnia ubiegłego roku jest dowódcą grupy działań lotniczych 43. BLotM. Pełni dyżury w składzie załóg SAR/ASAR w krajowym systemie ratownictwa morskiego i lotniczego. W trakcie swojej służby odbył dziesiątki misji ratujących zdrowie i życie ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu. Posiada uprawnienia do dowodzenia załogą śmigłowca Anakonda podczas prowadzenia akcji ratowniczych. W uznaniu zasług w dziedzinie szkolenia lotniczego oraz bezpiecznego wykonywania zadań w powietrzu dowódca Sił Powietrznych wyróżnił kmdr por. pil. Waldemara Orlińskiego statuetką „Ikara”.