None

Spotkanie opłatkowe

20 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Sebastian Smuga
Wczoraj (19 grudnia) w Klubie 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne lotniczych pokoleń.
W spotkaniu uczestniczyli żołnierze i pracownicy Resortu Obrony Narodowej Dowództwa BLMW i 43. Bazy Lotnictwa Morskiego oraz byli żołnierze jednostek lotnictwa morskiego. Pod nieobecność dowódcy BLMW, kmdr pil. Jarosława Czerwonko, który uczestniczył w świątecznym spotkaniu Prezydenta RP z żołnierzami, kadrą dowódczą i pracownikami RON w Warszawie, życzenia Zdrowych, Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku uczestnikom spotkania, złożył w imieniu dowódcy i swoim, zastępca dowódcy BLMW, kmdr pil. Cezary Wiatrak. Świateczne życzenia złożył również gospodarz spotkania, dowódca 43. Bazy Lotnictwa Morskiego kmdr pil. Andrzej Szczotka.

Kapelan BLMW, ks. Tomasz Wojciechowski odczytał fragment Pisma świętego i odmówił bożonarodzeniową modlitwę, po której zgromadzeni wzajemnie łamali się opłatkiem, składając sobie świąteczno – noworocznne życzenia.