Dowódca BLMW przekroczył nalot 3000 godzin

15 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. chor. sztab. mar. Dariusz Przybysz
Wczoraj, (11.12) dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, kmdr pil. Jarosław Czerwonko przekroczył nalot 3000 godzin spędzonych w powietrzu, w Lotnictwie Wojskowym RP. Zdecydowana większość to czas za sterami śmigłowców Mi-14PŁ.
Symboliczną granicę 125 dni spędzonych w powietrzu, kmdr pil. Czerwonko osiągnął w trakcie lotu treningowego śmigłowcem Mi-14PŁ, w trakcie którego pełnił funkcję dowódcy załogi. Lot zrealizowano z lotniska Grupy Lotniczej 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Darłowie. Punktualnie o 14.55 dowódca BLMW przekazał w korespondencji radiowej informację o przekroczeniu nalotu 3000 godzin, dziękując służbom ruchu lotniczego i zabezpieczającym loty za dotychczasową współpracę i odbierając gratulacje. Po wylądowaniu, w trakcie kołowania salut wodny przygotowała jednostka lotniskowej straży pożarnej, a następnie gratulacje złożyli lotnicy darłowskiej Grupy Lotniczej.

Komandor dypl. pil. Jarosław Czerwonko jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej z 1984 roku. Po ukończeniu dęblińskiej "Szkoły Orląt" przez 19 lat pełnił służbę jako pilot, dowódca załogi, dowódca klucza, oraz dowódca eskadry śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) w darłowskiej jednostce. Po sformowaniu 29. Eskadry Lotniczej, został zastępcą dowódcy. W tym czasie uczestniczył w licznych ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych oraz pokazach lotniczych prezentując możliwości pilotażowe śmigłowca Mi-14PŁ. Realizował również loty doświadczalne mające na celu opracowanie nowych technik wykorzystania bojowego, w tym jako pierwszy w lotnictwie SZ RP, wykonał zrzut torpedy MU-90.
W 2004 roku objął stanowisko specjalisty w Szefostwie Ratownictwa Morskiego w Dowództwa Marynarki Wojennej (DMW) w Gdyni. Rok później został starszym specjalistą w Oddziale Lotnictwa DMW, a następnie zastępcą Szefa Lotnictwa MW. W latach 2011- 2013 jako Szef Lotnictwa MW uczestniczył w licznych konferencjach i uzgodnieniach dotyczących pozyskania nowego typu śmigłowców oraz samolotów klasy MPA (ang. Maritime Patrol Aircraft) przeznaczonych dla lotnictwa morskiego. Pod jego kierownictwem opracowana została "Instrukcja Organizacji Lotów z Pokładów Okrętów".
Po wdrożeniu reformy systemu kierowania i dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP objął obowiązki szefa Oddziału Lotnictwa Śmigłowcowego w Dowództwie Generalnym RSZ w Warszawie. Jednym z głównych zadań na tym stanowisku był nadzór nad procesem szkolenia lotniczego realizowanego przez lotnictwo śmigłowcowe dedykowane do współpracy z Wojskami Lądowymi, Marynarką Wojenną, Wojskami Specjalnymi oraz utrzymujące dyżury w systemie ratownictwa morskiego (SAR) i lotniczego (ASAR).
Kmdr Jarosław Czerwonko ukończył studia dyplomowe oraz podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej na kierunku zarządzanie i dowodzenie. Jest pilotem klasy mistrzowskiej. W trakcie swojej służby latał na samolotach TS-11 Iskra, Lim-2, Lim-5 oraz śmigłowcach Mi-2 oraz przede wszystkim śmigłowcami zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ. Posiada uprawnienia pilota doświadczalnego I klasy oraz instruktorskie, przekazuje zdobytą w czasie służby wiedzę i umiejętności praktyczne swoim młodszym kolegom.
W trakcie swojej służby był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Oprócz medali resortowych został wyróżniony statuetką "Ikara" i tytułem "Zasłużonego Pilota Wojskowego". W 2014 roku za wybitne osiągnięcia w służbie został uhonorowany przez Dowódcę Generalnego RSZ "Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych RP".
Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 kwietnia 2015 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej,  a Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 2838 z 12 października 2018 roku kmdr pil. Jarosław Czerwonko został Dowódca Gdyńskiej Brygady lotnictwa Marynarki Wojennej.

Powiązane artykuły