None

Narodowe Święto Niepodległości

20 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: kmdr ppor. Marcin Braszak
11 listopada 1918 r. Polska ponownie pojawiła się na mapie świata. Tym samym ziściły się marzenia wielu pokoleń Polaków, walczacych i oddających życie w nadziei, że Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, że Polska znów będzie Niepodległa.
Tego dnia aktem kapitulacji Niemiec zakończyła się, krwawa, I wojna światowa, w której Polacy, walcząc w armiach zaborczych, wielokrotnie stawać musieli do bratobójczych walk. Działająca od września 1917 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo wojsk polskich. Do jego dyspozycji oddali się członkowie Rady Regencyjnej i Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej w Lublinie z Ignacym Daszyńskim na czele. 22 listopada 1918 r. Piłsudski zatwierdził dekret, stanowiący rodzaj namiastki ustawy zasadniczej. Tak ponownie rodziło się państwo polskie. W 1937 r. Sejm RP ustanowił 11 listopada Świętem Niepodległości. W latach 1945-89 próby kultywowania obchodów tego święta groziły surowymi represjami ze strony władz. Ustawą Sejmu, wybranego w czerwcu 1989 r., Święto Niepodległości 11 listopada zostało przywrócone pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, dzisiaj, w jednostkach Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, odbyły się uroczyste zbiórki kadry i pracowników RON, podczas których odczytano okolicznościowe rozkazy, wręczono medale resortowe i wyróżnienia. Dowódca BLMW, kmdr pil. Jarosław Czerwonko rozkazem okolicznościowym podziękował żołnierzom i pracownikom RON BLMW za codzienny trud i gotowość do podejmowania nowych zadań. Pozdrowił także rodzinny i życzył wiele satysfakcji i zdrowia. Dowódca BLMW i dowódcy baz lotnictwa morskiego wyróżnili żołnierzy i pracowników RON uzyskujących bardzo dobre wyniki w wykonywaniu zadań służbowych pochwałami, listami gratulacyjnymi, urlopem nagrodowym i dodatkowym urlopem wypoczynkowym.

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, w niedzielę 10 listopada, delegacja żołnierzy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej udział weźmie w uroczystym Capstrzyku Niepodległości ulicami Gdyni, który rozpocznie się o godzinie 17:00 pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przy pomniku "Polska Morska" na Skwerze Kościuszki delegacja uczestniczyć będzie w Apelu Pamięci. W dniu Święta żołnierze BLWM złożą wiązanki kwiatów pod pomnikiem "Polska Morska" w Gdyni oraz pod pomnikiem Józefa Klebby w Kosakowie.