None

Sto lat temu, w lipcu 1920 roku, pięć miesięcy po symbolicznych zaślubinach Polski z Bałtykiem powstała w Pucku Baza Lotnictwa Morskiego. Już po dwóch tygodniach, mechanicy, dysponując zaledwie kilkoma wrakami, pozostawionymi przez armię pruską, zmontowali wodnosamolot typu Friedrichshafen FF.33 H, którym, w dniu 15 lipca 1920 r, pierwszy lot nad Morzem Bałtyckim wykonał chor. pil. Andrzej Zubrzycki. Dzień ten uznawany jest za symboliczną datę narodzin polskiego lotnictwa morskiego. Dla podkreślenia roli Pucka, kolebki polskiego lotnictwa morskiego pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy proces przygotowań do uczczenia 100 lat obecności polskich skrzydeł nad Bałtykiem uroczystą zbiórką stanów osobowych BLMW na rynku w Pucku. Wraz z naszymi partnerami: Miastem Puck i Stowarzyszeniem Historycznym Morskiego Dywizjonu Lotniczego. W tym br. celu, już w lutym zainicjowaliśmy serię spotkań, w trakcie których ustaliliśmy zarys współpracy. Niestety, harmonogram naszych działań przygotowawczych wystawiony został na próbę wraz z początkiem marca i postępującą pandemią koronawirusa. Z większości planowanych przedsięwzięć musieliśmy, ze zrozumiałych względów, zrezygnować. Trudno byłoby realizować jakiekolwiek spotkania w sferze publicznej, w warunkach koniecznego dystansu społecznego, stąd decyzja o anulowaniu uroczystej zbiórki na rynku w Pucku oraz towarzyszącym jej przedsięwzięć.

* * *
14 lipca 2020 r., w przeddzień 100 rocznicy pierwszego lotu chor. Zubrzyckiego, oraz w przeddzień święta Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, żołnierze brygady złożyli wiązanki kwiatów w miejscach pamięci lotnictwa morskiego, w Pucku. Uroczystość pod pomnikiem kmdr por. pil. Edwarda Szystowskiego, ostatniego przedwojennego dowódcy Morskiego Dywizjonu Lotniczego, rozpoczął okolicznościową modlitwą dziekan MW ks. kmdr Zbigniew Rećko. Delegacje i gości przybyłych na uroczystość powitała burmistrz Pucka Pani Hanna Pruchniewska, podkreślając historyczną rolę Pucka, jako kolebki polskiego lotnictwa morskiego. Kolejne wiązanki kwiatów złożono przy pomniku upamiętniającym lotników polskich, którzy zginęli w obronie ojczyzny w latach 1939-45. Obydwa pomniki zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie bazy Morskiego Dywizjonu Lotniczego, istniejącej w latach 1920-1939. Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty w miejscu pochówku komandora Szystowskiego, na cmentarzu przy ul. Lipowej w Pucku. Kmdr Szystowski, był pierwszym oficerem poległym w trakcie II wojny światowej; zginął w wyniku niemieckiego nalotu na pucką bazę przeprowadzonego we wczesnych godzinach porannych, 1 września 1939 roku. Na zakończenie uroczystości dowódca BLMW kmdr pil. Jarosław Czerwonko serdecznie podziękował wszystkim przybyłym za uczestnictwo w uroczystości i pamięć o pionierach lotnictwa morskiego. W uroczystości uczestniczyli także członkowie Morskiego klubu Seniorów Lotnictwa i delegacje innych stowarzyszeń kombatanckich.

* * *
15 lipca, na płycie lotniska 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach, żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej uczestniczyli w uroczystej zbiórce. 
Zbiórka rozpoczęła się punktualnie o 11.00, a żołnierzy i przybyłych gości przywitał na oksywskim lotnisku dowódca BLMW kmdr pil. Jarosław Czerwonko. W jej trakcie odczytano okolicznościowe rozkazy, w których przypomniano historię morskich skrzydeł, dokonania lotników morskich i ich wkład w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Zasłużonym żołnierzom i pracownikom Resortu Obrony Narodowej wręczono medale, odznaczenia i wyróżnienia. W uroczystości uczestniczył I zastępca dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni pilot Jan Śliwka. Po zbiórce żołnierze BLMW i zaproszeni goście przemieścili się na cmentarz MW w Gdyni-Oksywiu, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę na obelisku upamiętniającym lotników, którzy zginęli służąc w lotnictwie MW. Pod obeliskiem złożono także wiązanki kwiatów, a symboliczną wiązankę na fale Bałtyku opuściła załoga śmigłowca SH-2G. Dopełnieniem uroczystości była msza święta w intencji lotników morskich, celebrowana przez dziekana MW ks. kmdr. Zbigniewa Rećkę, która odbyła się w kościele garnizonowym w Gdyni-Oksywiu. Przed rozpoczęciem mszy św. w kościele garnizonowym, na jednym z filarów odsłonięto pamiątkową tablicę informującą o jubileuszu 100 rocznicy morskich skrzydeł.

 

GALERIA 1

GALERIA 2

FILM

None
None
None
None
None
None
W początkach kwietnia 2020 roku ogłosiliśmy konkurs modelarsko-fotograficzny, którego celem było propagowanie historii polskiego lotnictwa morskiego; sprzętu eksploatowanego przez jednostki lotnictwa morskiego, jego organizacji i tradycji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem konkurs został rozstrzygnięty 7 lipca.

Komisja konkursowa, po burzliwych obradach, dokonała niełatwego wyboru. Wszystkie nadesłane prace cechowały: wysoka jakość wykonania modeli i pomysłowość aranżacji przedstawionych na fotografiach scen. Komisja przyjęła do finałowego zestawienia trzy prace, trzech różnych maszyn, symbolizujących trzy różne okresy w historii lotnictwa morskiego: wodnosamolot typu R.XIIIG z czasów Morskiego Dywizjonu Lotniczego (1920-39), śmigłowiec ZOP Mi-4ME z 28. Eskadry lotniczej z Darłowa (1962-83) oraz śmigłowiec W-3T Sokół – jeden z dwóch pierwszych tego typu śmigłowców w Siłach Zbrojnych RP, które trafiły w 1989 r. do 18. eskadry lotnictwa łącznikowego MW (1966-90).

 

Ostatecznym zwycięzcą konkursu został Przemysław Litewka z Poznania, autor modelu wodnosamolotu Lublin R.XIIIG. Zwycięscy serdecznie gratulujemy.

 

Samolot Lublin R.XIII zaprojektował inż. Jerzy Rudlicki, główny konstruktor Zakładów Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie. Był morską wersją lądowego R.XIV, którego oblot odbył się w czerwcu 1930 roku. Ostatni, piętnasty egzemplarz R.XIV stał się prototypem samolotu R-XIII. Produkcja seryjna rozpoczęła się 17 września 1931 roku, a rok później pierwszy samolot wszedł do służby. Odpowiadając na zapotrzebowanie Marynarki Wojennej opracowano wersję z pływakami, która  posiadała zwiększone wymiary i gorsze osiągi. Wodnosamoloty, dostarczone do MDLotu w październiku i listopadzie 1932 roku, otrzymały oznaczenie R-XIII bis/hydro. Rok później MDLot zamówił 10 wodnosamolotów R-XIII ter/hydro, które były wersją pływakową samolotów Lublin R-XIIID. W maju 1934 r. Marynarka Wojenna zamówiła kolejne 6 egzemplarzy, tym razem w zmienionej wersji oznaczonej R-XIIIG. Dodatkowo, wytwórnia Plage&Laśkiewicz wyprodukowała siódmy egzemplarz, w zamian za niezrealizowane wcześniejsze zamówienie na R.VIII bis. W przededniu wybuchu II wojny światowej MDLot dysponował czterema R-XIII ter i sześcioma R-XIIIG. Po zbombardowaniu puckiej bazy przez niemieckie lotnictwo wodnosamoloty ewakuowano na Hel, gdzie do 8 września zostały zniszczone przez lotnictwo niemieckie. Jeden egzemplarz R-XIIIG na kołach, przydzielony do plutonu łącznikowego Lądowej Obrony Wybrzeża w Rumii, uległ rozbiciu 17 września podczas startu z meldunkiem sytuacyjnym do Warszawy. Nielatająca replika Lublina R-XIIIG/hydro znajduje się w Muzeum MDLotu w Pucku.

 

Zasady konkursu:
1.  Model wykonany musiał być z plastiku w dowolnej skali.
2.  Charakterystyka techniczna zdjęć: 10 – 15 fotek, różne ujęcia, orientacja pozioma 3:2, min. 3000 pikseli po dłuższym boku, format .jpg
3.  Ocenie podlegały następujące cechy :
a)  jakość wykonania modelu, malowania i oznakowania;
b)  jakość wykonanej fotki (jakość techniczna i aranżacja sceny);
c)  dodatkowo premiowane były zdjęcia dioram, pomysłowe aranżacje scen, odwzorowanie detali.
4. Główną nagrodą jest wizyta w BLMW w umówionym terminie oraz zestaw niepowtarzalnych gadżetów związanych z lotnictwem morskim. Wybrane prace zaprezentowane zostaną na stronie FB BLMW, zaś główna wygrana wraz z podsumowaniem konkursu przedstawiona zostanie w komunikacie BLMW na stronie www.
 

Pamiątkowy Coin z okazji 100 lecia MW

Coin 100 lecia lotnictwa MW

Pamiątkowy medal 100 lecia lotnictwa MW

Medal 100 lecia lotnictwa MW