None

Sto lat temu, w lipcu 1920 roku, pięć miesięcy po symbolicznych zaślubinach Polski z Bałtykiem powstała w Pucku Baza Lotnictwa Morskiego. Już po dwóch tygodniach, mechanicy, dysponując zaledwie kilkoma wrakami, pozostawionymi przez armię pruską, zmontowali wodnosamolot typu Friedrichshafen FF.33 H, którym, w dniu 15 lipca 1920 r, pierwszy lot nad Morzem Bałtyckim wykonał chor. pil. Andrzej Zubrzycki. Dzień ten uznawany jest za symboliczną datę narodzin polskiego lotnictwa morskiego. Dla podkreślenia roli Pucka, kolebki polskiego lotnictwa morskiego pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy proces przygotowań do uczczenia 100 lat obecności polskich skrzydeł nad Bałtykiem uroczystą zbiórką stanów osobowych BLMW na rynku w Pucku. Wraz z naszymi partnerami: Miastem Puck i Stowarzyszeniem Historycznym Morskiego Dywizjonu Lotniczego. W tym br. celu, już w lutym zainicjowaliśmy serię spotkań, w trakcie których ustaliliśmy zarys współpracy. Niestety, harmonogram naszych działań przygotowawczych wystawiony został na próbę wraz z początkiem marca i postępującą pandemią koronawirusa.

Dziś wiemy już, że z większości planowanych przedsięwzięć musimy, ze zrozumiałych względów, zrezygnować. Wiemy, że trudno byłoby realizować jakiekolwiek spotkania w sferze publicznej, w warunkach koniecznego dystansu społecznego, stąd decyzja o anulowaniu uroczystej zbiórki na rynku w Pucku oraz towarzyszącym jej przedsięwzięć. W przeddzień święta złożymy wiązanki kwiatów w miejscach pamięci lotnictwa morskiego w Pucku. 15 lipca uczestniczyć będziemy w uroczystej mszy św. w intencji lotników morskich, w Kościele Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu. Tam też nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 100 leciu lotnictwa morskiego. Tego dnia złożymy także wiązankę kwiatów pod obeliskiem poświęconym lotnikom morskim, na cmentarzu garnizonowym MW w Gdyni-Oksywiu.
None
None
None
None
None
None
100 lecie polskiego lotnictwa morskiego to okazja szczególna.  Celem konkursu jest propagowanie historii polskiego lotnictwa morskiego; sprzętu eksploatowanego przez jednostki lotnictwa morskiego, jego organizacji i tradycji.

Zasady konkursu:
1.  Model wykonany musi być z plastiku w dowolnej skali.
2.  Charakterystyka techniczna zdjęć: 10 – 15 fotek, różne ujęcia, orientacja pozioma 3:2, min. 3000 pikseli po dłuższym boku, format .jpg
3.  Ocenie podlegać będą następujące cechy :
a)  jakość wykonania modelu, malowania i oznakowania;
b)  jakość wykonanej fotki (jakość techniczna i aranżacja sceny);
c)  dodatkowo premiowane będą zdjęcia dioram, pomysłowe aranżacje scen, odwzorowanie detali.
4.  Zdjęcia prosimy przesyłać na adres email: blmw.rzecznik@ron.mil.pl w terminie do 5 lipca 2020 roku, wpisując w temacie wiadomości tytuł konkursu: „Morskie maszyny stulecia”
5.  Wraz ze zdjęciami należy przesłać skan podpisanego oświadczenia zawierającego informacje:
a)  model został wykonany własnoręcznie lub stanowi własność uczestnika konkursu;
b)  krótki opis techniki wykonania;
c)  krótki opis zdjęcia.
6.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty 7 lipca 2020 r. Główną nagrodą jest wizyta w BLMW w umówionym terminie oraz zestaw niepowtarzalnych gadżetów związanych z lotnictwem morskim. Wybrane prace zaprezentowane zostaną na stronie FB BLMW, zaś główna wygrana wraz z podsumowaniem konkursu przedstawiona zostanie w komunikacie BLMW na stronie www.