Slajd

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” powstało 24 stycznia 2020 roku. Jest instytucją powołaną do zintensyfikowania i zoptymalizowania procesu rekrutacji do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Naszą misją jest wsparcie tej części społeczeństwa, która jest zainteresowana wstąpieniem w przyszłości w szeregi Wojska Polskiego lub chce ściśle współpracować z jednostkami wojskowymi jako strona społeczna.
Zadania Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
 • Wsparcie systemu obronnego przez partnerów społecznych
  Wsparcie systemu obronnego przez partnerów społecznych
  W ramach swojej działalności Biuro zajmuje się też identyfikowaniem potrzeb resortu obrony narodowej w zakresie wsparcia systemu obronnego państwa przez partnerów społecznych oraz przygotowywaniem propozycji rozwiązań systemowych dotyczących integracji obrony terytorialnej w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego oraz współdziałania resortu obrony narodowej z partnerami społecznymi.
 • Prowadzenie współpracy z partnerami społecznymi
  Prowadzenie współpracy z partnerami społecznymi
  W tym w zakresie programu promującego służbę w Wojsku Polskim – „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, szkolenie kandydatów-ochotników z organizacji proobronnych i klas o profilu wojskowym na potrzeby rezerw osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacja programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.
 • Udzielanie i rozliczanie dotacji celowych Ministra Obrony Narodowej
  Udzielanie i rozliczanie dotacji celowych Ministra Obrony Narodowej
  Biuro prowadzi sprawy związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych Ministra Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego oraz dofinansowanie zadań bieżących lub inwestycyjnych szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa.
Obszary działalności Biura
 • Dla wszystkich młodych ludzi, którzy planują związać swoją przyszłość z wojskiem, a obecnie są na etapie wyboru szkoły średniej, nauka w takiej formule jak klasa o profilu wojskowym, może być doskonałym wstępem do kariery wojskowej, ale także doskonałą okazją do sprawdzenia swoich możliwości. zobacz więcej
 • Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. zobacz więcej
  02
  Legia Akademicka
 • Jego celem jest unifikacja programów szkolenia członków organizacji proobronnych i systematyczna ocena poziomu wyszkolenia. zobacz więcej
 • Program zakłada kształcenie uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa. Planowane jest utworzenie tylko 16 takich klas – po jednej w każdym województwie. zobacz więcej
  04
  CYBER.MIL z klasą
 • Program wspierania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy oraz rozwoju infrastruktury strzeleckiej ma na celu pobudzenie zainteresowania do strzelectwa sportowego dzieci i młodzieży, w szczególności uczniów klas o profilu wojskowym, a także członków organizacji proobronnych. zobacz więcej
 • Skontaktuj się z nami! zobacz więcej
  06
  Kontakt