None

WŁADZE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

 
DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
ppłk dr Józef Ledzianowski
tel.: 261-658-524
jozef.ledzianowski@awl.edu.pl
 
PRODZIEKAN DS. DYDAKTYCZNYCH
ppłk dr Mikołaj Kugler
tel.: 261-658-238
mikolaj.kugler@awl.edu.pl
 
PRODZIEKAN DS. DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI
dr hab. inż. Teresa KUPCZYK, prof. AWL
tel.: 261-658-553
teresa.kupczyk@awl.edu.pl
 
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
kpt. dr Maria MAŃKOWSKA
tel.: 261-658-544
maria.mankowska@awl.edu.pl