None

PRZEWODY DOKTORSKIE - WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 • OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

   

  Sekretarz Rady dyscypliny naukowej - nauki o zarządzaniu i jakości
  dr Małgorzata DYMYT
   tel. 261 658 102

  malgorzata.dymyt@awl.edu.pl
   

  kpt. mgr Jolanta NIKIEL-HULBOJ

  tel. 261 658 242

  jolanta.nikiel@awl.edu.pl

   

  Przewodnicząca Rady dyscypliny naukowej – nauki o zarządzaniu i jakości

  dr hab. Marta WINCEWICZ-BOSY, prof. AWL

  tel. 261 658 102

  marta.wincewicz-bosy@awl.edu.pl

   

 • RADA DYSCYPLINY NAUKOWEJ - NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI
  Prezydium Rady dyscypliny naukowej - nauki o zarządzaniu i jakości
  1. dr hab. Marta WINCEWICZ-BOSY– przewodnicząca Rady
  2. dr hab. Roman BATKO – zastępca przewodniczącej Rady
  3. dr Małgorzata DYMYT – sekretarz Rady
   
  Członkowie Rady dyscypliny naukowej - nauki o zarządzaniu i jakości
  1. dr hab. Katarzyna CZAIŃSKA
  2. dr hab. Joanna HOŁUB-IWAN
  3. dr hab. inż. Teresa KUPCZYK
  4. dr hab. Kazimierz NAGODY-MROZOWICZ
  5. dr hab. inż. Stanisław STANEK
  6. dr hab. Aleksandra SUS
  7. ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI
  8. ppłk dr Wiktor BIERNIKOWICZ
  9. mjr dr inż. Radosław MILEWSKI
  10. dr Dorota BALCERZYK
  11. dr inż. Robert BALCERZYK
  12. dr Marcin FLIEGER
  13. dr Justyna MAŁYSIAK
  14. dr Dominika MIERZWA
  15. dr Katarzyna PUSZKO
 • PRZEWODY OTWARTE

   

  mgr Magdalena MARIAN

  Temat rozprawy doktorskiej: Komunikacja interpersonalna w odmiennych typologicznie kulturach organizacyjnych”

  Promotor: dr hab. Kazimierz NAGODY-MROZOWICZ

  Promotor pomocniczy: ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI

  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 25.04.2019

   

  ppłk mgr Artur GONCIARZ

  Temat rozprawy doktorskiej: „Zarządzanie informacją w działalności rozpoznawczej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”

  Promotor: dr hab. Marta WINCEWICZ-BOSY

  Promotor pomocniczy: płk dr inż. Jacek NARLOCH

  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 28.03.2019

   

  mgr Magdalena DOBRZAŃSKA

  Temat rozprawy doktorskiej: „Czynniki kształtujące motywację pracowników technicznych pokolenia Z w branży informatycznej”

  Promotor: dr hab. inż. Teresa KUPCZYK

  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 28.03.2019

   

  mgr Aleksandra RZEPECKA

  Temat rozprawy doktorskiej: „Rozwój potencjału kompetencyjnego oficerów Wojska Polskiego w kontekście zatrudnienia w wieku emerytalnym”

  Promotor: prof. dr hab. Zdzisław KNECHT

  Promotor pomocniczy: mjr dr inż. Robert BALCERZYK

  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 28.03.2019

   

  płk mgr inż. Piotr RUPA

  Temat rozprawy doktorskiej: „Determinanty doboru kadr do zawodowej służby wojskowej pokolenia Z”

  Promotor: dr hab. inż. Teresa KUPCZYK

  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 28.03.2019

   

  mjr mgr inż. Artur SZLESZYŃSKI

  Temat rozprawy doktorskiej: „Bezpieczeństwo informacji w systemie zarządzania kryzysowego”

  Promotor: dr hab. Marta WINCEWICZ-BOSY

  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 28.03.2019

   

  mgr Agnieszka BEKISZ

  Temat rozprawy doktorskiej: „Zarządzanie ryzykiem w drogowym transporcie nienormatywnym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”

  Promotor: gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA

  Promotor pomocniczy: mjr dr Wiktor BIERNIKOWICZ

  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 24.05.2018

   

  mjr mgr Marcin PŁUCIENNICZAK

  Temat rozprawy doktorskiej: „Kompetencje menadżerskie studentów uczelni wojskowych w kontekście potrzeb zarządzania organizacjami”;

  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI

  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 25.01.2018

   

  mgr Anita KUŹNIK

  Temat rozprawy doktorskiej: „Zarządzanie infrastrukturą informacyjną w bibliotece naukowej uczelni wojskowej”

  Promotor: dr hab. inż. Stanisław STANEK

  Promotor pomocniczy: dr Maciej POPŁAWSKI

  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14.12.2017

   

  mgr Łukasz OSUSZEK

  Temat rozprawy doktorskiej: „Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach innowacyjnych z uwzględnieniem integracji systemów ACM i BPM”

  Promotor: dr hab. inż. Stanisław STANEK

  Promotor pomocniczy: ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI

  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 27.06.2017

   

  mgr Weronika BEDNARCZYK-HAASE

  Temat rozprawy doktorskiej: „Racjonalizacja zarządzania systemem państwowego ratownictwa medycznego w województwie wielkopolskim”

  Streszczenie - pl

  Streszczenie - en

  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI

  Recenzje rozprawy doktorskiej: 

  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19.05.2017