None

KONTAKT

 
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Akademia Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
51 - 147 Wrocław

SEKRETARIAT
mgr Anna OKRASA
tel. 261 658 524
sekretariat.wz@awl.edu.pl