WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

MISJA WYDZIAŁU

Kreujemy przyszłość, kształcąc liderów

 

WIZJA

Wydział wartości

oparty na poszanowaniu i kultywowaniu tradycji patriotycznych osadzonych na triadzie

VERITAS, PATRIA, HONOR

 

Wydział wojskowo-cywilny

będący ośrodkiem kształcenia zarówno kandydatów na oficerów, jak i studentów cywilnych, również w języku angielskim

 

Wydział akademicki

posiadający uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz postępowań tytularnych, silny dzięki zdolności samorozwoju naukowego

 

Wydział renomowany

ośrodek opiniotwórczy, ceniony za wysoki poziom kształcenia oraz badania o charakterze wdrożeniowym

 

Wydział elitarny

Kształtujący kompetencje przywódcze liderów dla sił zbrojnych, systemu obronnego i gospodarki

 

Wydział wszechstronny

kształcący na koherentnych kierunkach studiów

 

Wydział zasobny

we własną kadrę, majątek, zdolny do zapewnienia usług najwyższej jakości oraz optymalnych warunków działania i rozwoju pracowników

 

Wydział rzetelnej pracy

w którym studenci są motywowani do nauki, a pracownicy wykazują zaangażowanie i chęć do solidnej pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej

 

Wydział dobrych absolwentów

zapewniający start do kariery zawodowej swoim absolwentom – cenionym i poszukiwanym przez pracodawców z różnych dziedzin

 

Wydział – kampus

działający w nowoczesnym obiekcie

 

Wydział międzynarodowy

będący ośrodkiem kształcenia europejskiego dla studentów z wielu krajów,

przyciągający studentów, ekspertów i naukowców międzynarodową ofertą edukacyjną i badawczą

 

Wydział innowacyjny

zapewniający transfer kapitału intelektualnego dzięki krajowej i międzynarodowej wymianie wykładowców i studentów z partnerskimi instytucjami naukowymi i biznesowymi

 

CELE STRATEGICZNE

Uzyskanie doskonałości edukacyjnej i naukowej uprawniającej do nadawania stopni naukowych

Umiędzynarodowienie

Stworzenie marki Wydziału