ETYKA WYDAWNICZA

 

Standardy COPE

Wydawnictwo prowadzi politykę zasad etycznych w oparciu o standardy COPE (COPE's  Best Practice Guidelines for Journal Editors) w tym między innymi zasad: fair play, zapobiegania konfliktom interesów członków redakcji, terminowości, poufności, zapobiegania konfliktom interesów związanych z recenzentami, zapobiegania konfliktom interesów autorów, rzetelnej prezentacji raportów badawczych, oryginalności pracy, rzetelności źródeł, eliminacji błędów w opublikowanych pracach. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

 

Przed akceptacją do wydania, publikacje zgłoszone do wydawnictwa są weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej.

 

Zasady obowiązujące Wydawnictwo:

 • Kontrolowanie przestrzegania standardów etycznych;
 • Przestrzeganie zasad fair play;
 • Przestrzeganie kryteriów przyjmowania tekstów do publikacji;
 • Przestrzeganie zasad poufności;

 

Zasady obowiązujące redaktora naukowego:

 • decyduje, które materiały zostaną opublikowane;
 • dba o rzetelność naukową publikowanych prac;
 • przestrzega zasady autorstwa pracy.

 

Zasady obowiązujące autora:

 • Zasada rzetelności naukowej;
 • Zasada oryginalności pracy;
 • Zasada udostępnienia wyników badań;
 • Zasady autorstwa pracy;
 • Zsada rzetelności źródeł.

 

Zasady obowiązujące recenzenta:

 • Zasada terminowości;
 • Zasada poufności;
 • Zasada zachowania standardów obiektywności;
 • Zasada rzetelności źródeł;
 • Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów.