ZASADY DYSTRYBUCJI KSIĄŻEK

 

 

Za dystrybucję wydanych publikacji odpowiada kierownik Wydawnictwa, który w szczególności ma na względzie:

  • dystrybucję książek i czasopism wydanych w ramach planu wydawniczego Wydawnictwa;
  • prowadzenie aktywnej promocji książek i czasopism wydawanych przez Wydawnictwo;
  • prowadzenie gospodarki magazynowej;
  • wysyłkę egzemplarzy obowiązkowych.

 

Do obowiązków Wydawnictwa należy prowadzenie sprzedaży bezpośredniej za pośrednictwem:

  • punktu sprzedaży książki.

 

Wydawnictwo prowadzi także sprzedaż wysyłkową książek i czasopism na podstawie zamówień poprzez:

  • drogę telefoniczną:
    tel.: 261 658 204; 261 658 155;
    e-mail: wydawnictwo@awl.edu.pl

 

Dla osób fizycznych - publikacja zostanie przesłana po wpłacie na konto Wydawnictwa:

74 1020 5226 0000 6502 0330 0381

z dopiskiem: zakup publikacji (tytuł)

 

Osoby prawne - przesyłka płatna na podstawie faktury przelewowej (inne formy płatności do uzgodnienia). Do ceny katalogowej książki nie są doliczane koszty przesyłki. Zamówienia są realizowane w ciągu tygodnia od dnia wpłynięcia zamówienia do Wydawnictwa.

W przypadku komplikacji Wydawnictwo kontaktuje się z klientem telefonicznie bądź poprzez email w celu ustalenia terminu realizacji.

Wszystkie pozycje w ofercie objęte są gwarancją. W przypadku wykrycia wad technicznych produkt wymieniony zostaje na pełnowartościowy. Reklamacje rozpatrywane są przez Wydawnictwo w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwrotu.