WYDAWNICTWO AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

 

Wydawnictwo Akademii Wojsk Lądowych jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Uczelni. W jej strukturze działają następujące redakcje: Redakcja naukowo-dydaktyczna, Redakcja Scientific Journal of the Military University of Land Forces, Redakcja The Voice of Security Awareness - VoSA, Redakcja Roczników Studenckich Akademii Wojsk Lądowych.

 

Przedmiotem działania jest wydawanie i rozpowszechnianie publikacji naukowych, dydaktycznych oraz materiałów informacyjnych.

 

W szczególności specjalizuje się w publikacjach związanych z kierunkiem kształcenia w Uczelni.

 

Wydawane książki obejmują problematykę:

  • obronności,
  • bezpieczeństwa,
  • zarządzania,
  • dydaktyki,
  • wojskowości.

 

Tematyka oraz wysoki poziom merytoryczny i edytorski powodują, że tytuły ukazujące się nakładem wydawnictwa cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród odbiorców.

 

Wydawnictwo AWL od niedawna prowadzi sprzedaż wydawanych książek.

 

Informacje o dystrybucji można znaleźć w zakładce Dystrybucja.

 

 

Profil Wydawniczy
  • Wydawnictwo wydaje publikacje naukowe w formie elektronicznej (otwarty dostęp, open access) oraz tradycyjnej (drukowanej). W szczególności: monografie naukowe (autorskie, współautorskie, wieloautorskie); rozprawy habilitacyjne i doktorskie; prace promocyjne: magisterskie, inżynierskie, licencjackie; artykuły naukowe w ramach wydawnictw zwartych; inne prace naukowe.
  • Wydawnictwo przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane prace teoretyczne oraz badawcze.
  • Teksty przyjmowane są w ramach naboru ciągłego (monografie naukowe współautorskie i wieloautorskie – szczegóły w planie wydawniczym) oraz poza naborem ciągłym (Autor zgłasza propozycję tytułu).
 
Jesteśmy dostępni w bazie DOAJ
 

Uczelniane czasopismo Scientific Journal of the Military University of Land Forces zostało włączone, pod koniec maja, w zasób jednej z największych a zarazem najbardziej rozpoznawalnych światowych baz czasopism prowadzonych w otwartym dostępie. Aby zobaczyć informację dotyczące naszego czasopisma w DOAJ wystarczy kliknąć na poniższy adres https://doaj.org

 

ZESZYTY NAUKOWE AWL

 

ROCZNIKI STUDENCKIE AWL