ZARZĄDZENIA DZIEKANA WNoB

 • Zarządzenia Dziekana WNoB - 2021/2022
  ZARZĄDZENIE 02/2022 z dnia z dnia 29 czerwca 2022 roku 
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO W DNIACH 05-06 LIPCA 2022 ROKU NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
  ZARZĄDZENIE 10/2021 z dnia 01 października 2021 roku 
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA OPIEKUNÓW ROCZNIKÓW NA WYDZIALE NAUK  O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 
   
  ZARZĄDZENIE 11/2021 z dnia 01 października 2021 roku 
  Dotyczące: 
  USTALENIE WYSOKOŚCI DEFICYTU PUNKTÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 
   
  ZARZĄDZENIE 12/2021 z dnia 01 października 2021 roku 
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 
   
  ZARZĄDZENIE 13/2021 z dnia 01 października 2021 roku 
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA DS. PROGRAMU ERASMUS+ NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 
   
  ZARZĄDZENIE 14/2021 z dnia 01 października 2021 roku 
  Dotyczące: 
  ZASAD WYBORU PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH  NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 
   
  ZARZĄDZENIE 15/2021 z dnia 01 października 2021 roku 
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 
   
  ZARZĄDZENIE 16/2021 z dnia 01 października 2021 roku 
  Dotyczące: 
  ZASAD WYBORU SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 
   
  ZARZĄDZENIE 17/2021 z dnia 01 października 2021 roku 
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA KOMISJI DS. OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 
   
  ZARZĄDZENIE 18/2021 z dnia 01 października 2021 roku 
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 
   
  ZARZĄDZENIE 19/2021 z dnia 01 października 2021 roku 
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 
   
  ZARZĄDZENIE 20/2021 z dnia 05 listopada 2021 roku 
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA RAPORTU SAMOOCENY NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 
   
 • Zarządzenia Dziekana WNoB - 2020/2021
  ZARZĄDZENIE 14/2020 z dnia 01 października 2020 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE NAUK o BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 15/2020 z dnia 01 października 2020 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA DS. PROGRAMU ERASMUS+ NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 16/2020 z dnia 01 października 2020 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KIEROWNIKA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 17/2020 z dnia 01 października 2020 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI DS. OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 18/2020 z dnia 01 października 2020 roku
  Dotyczące:
  ZASAD WYBOTU PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 19/2020 z dnia 01 października 2020 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO PEŁNOMOCNIKA DS. DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 20/2020 z dnia 01 października 2020 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW NAUCZENIA SIĘ NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 21/2020 z dnia 01 października 2020 roku
  Dotyczące:
  ZASAD WYBORU SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 22/2020 z dnia 01 października 2020 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 23/2020 z dnia 01 października 2020 roku
  Dotyczące:
  KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 24/2020 z dnia 26 października 2020 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA WNIOSKU NA WYRAŻENIE ZGODY NA UTWORZENIE JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKI „INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA” NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 25/2020 z dnia 26 grudnia 2020 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIE KOMISJI PROGRAMOWEJ KIERUNKÓW STUDIÓW ds. TWORZENIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki  ZARZĄDZENIE 01/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA RECENZENTÓW PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 02/2021 z dnia 05 lutego 2021 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 03/2021 z dnia 03 marca 2021 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 04/2021 z dnia 15 marca 2021 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DS. OCENY I WYŁONIENIA NAJLEPSZYCH PRAC DYPLOMOWYCH NA KONKURS „MAGNOLIA” NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 05/2021 z dnia 01 lipca 2021 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 06/2021 z dnia 06 lipca 2021 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DS. OCENY PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 07/2021 z dnia 06 lipca 2021 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI DS. OCENY I WERYFIKACJI PROJEKTÓW BADAWCZYCH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 08/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI DS. OCENY I WERYFIKACJI PROJEKTÓW BADAWCZYCH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 09/2021 z dnia 15 września 2021 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Zarządzenia Dziekana WNoB - 2019/2020
  ZARZĄDZENIE 9/2019 z dnia 01 października 2019 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA OPIEKUNÓW ROCZNIKÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 10/2019 z dnia 01 października 2019 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA ds. PROGRAMU ERASMUS+ NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 11/2019 z dnia 01 października 2019 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 12/2019 z dnia 01 października 2019 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA ds. PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 13/2019 z dnia 01 października 2019 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KIEROWNIKA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
   
  ZARZĄDZENIE 14/2019 z dnia 01 października 2019 roku
  Dotyczące:
  ZASAD WYBORU PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 15/2019 z dnia 01 października 2019 roku
  Dotyczące:
  ZASAD WYBORU SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 16/2019 z dnia 01 października 2019 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 17/2019 z dnia 01 października 2019 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI DS. OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 18/2019 z dnia 01 października 2019 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO PEŁNOMOCNIKA ds. DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 19/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku
  Dotyczące:
  PRZEPROWADZENIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 20/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku
  Dotyczące:
  PRZEPROWADZENIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 21/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku
  Dotyczące:
  KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 22/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku
  Dotyczące:
  PRZEPROWADZENIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 23/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 24/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku
  Dotyczące:
  USTALENIA WYSOKOŚCI DEFICYTU PUNKTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 25/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku
  Dotyczące:
  PRZEPROWADZENIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 26/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 26/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki


  ZARZĄDZENIE 1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku 
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA KOMISJI PROGRAMOWEJ KIERUNKU STUDIÓW DS. TWORZENIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK o BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 2/2020 z dnia 03 lutego 2020 roku 
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 3/2020 z dnia 04 lutego 2020 roku 
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA PROMOTORÓW PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 4/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku 
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI W ROKU AKADEMICKI 2019/2020 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 5/2020 z dnia 26 marca 2020 roku 
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA RECENZENTÓW PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 6/2020 z dnia 11 maja 2020 roku 
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA RECENZENTÓW PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 7/2020 z dnia 01 lipca 2020 roku 
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA KOMICJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 8/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA KOMISJI DS. OCENY I WERYFIKACJI PROJEKTÓW BADAWCZYCH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 9/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DS. OCENY I WYŁONIENIE NAJLEPSZYCH PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 10/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA KOMISJI DS. OCENY I WYŁONIENIE KANDYDATÓW DO NAGRODY REKTORA NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 11/2020 z dnia 17 września 2020 roku
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA KOMICJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 12/2020 z dnia 28 września 2020 roku 
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA OPIEKUNÓW ROCZNIKÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 13/2020 z dnia 28 września 2020
  Dotyczące: 
  USTALENIA WYSOKOŚCI DEFICYTU PUNKTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Zarządzenia Dziekana WNoB - 2018/2019
  1. ZARZĄDZENIE 16/2018 z dnia 28 września 2018 roku
   Dotyczące:
   POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJINA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
  2. ZARZĄDZENIE 17/2018 z dnia 28 września 2018 roku
   Dotyczące:
   ZASAD WYBORU PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
  3. ZARZĄDZENIE 18/2018 z dnia 28 września 2018 roku
   Dotyczące:
   ZASAD WYBORU SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
  4. ZARZĄDZENIE 19/2018 z dnia 28 września 2018 roku
   Dotyczące:
   POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADENMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
  5. ZARZĄDZENIE 20/2018 z dnia 28 września 2018 roku
   Dotyczące:
   POWOŁANIA KIEROWNIKA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH
   imienia generała Tadeusza Kościuszki
  6. ZARZĄDZENIE 21/2018 z dnia 11 października 2018 roku
   Dotyczące:
   PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAPOMÓG, WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
  7. ZARZĄDZENIE 22/2018 z dnia 11 października 2018 roku
   Dotyczące:
   POWOŁANIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. OPRACOWANIA KRYTERIÓW MOTYWACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
  8. ZARZĄDZENIE 23/2018 z dnia 21 października 2018 roku
   Dotyczące:
   POWOŁANIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. OCENY I WERYFIKACJ PLANU WYDAWNICZEGO NA 2019 ROK NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADENMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
  9. ZARZĄDZENIE 24/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku
   Dotyczące:
   PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KOMISYJNEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
  10. ZARZĄDZENIE 25/2018 z dnia 25 listopada 2018 roku
   Dotyczące:
   POWOŁANIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
  11. ZARZĄDZENIE 26/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku
   Dotyczące:
   ZMIANY POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. DYPLOMOWANIA I ORGANIZACJI STUDIÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
  12. ZARZĄDZENIE 27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku
   Dotyczące:
   POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU ds. OPRACOWANIA I PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA DYDAKTYCZNEGO „KRYZYS 19” NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADENMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki


   

  1. ZARZĄDZENIE 1/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku
   Dotyczące:
   POWOŁANIA ZESPOŁU D.S OPRACOWANIA PROGRAMÓW KSTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
  2. ZARZĄDZENIE 2/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku
   Dotyczące:
   POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
  3. ZARZĄDZENIE 3/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku
   Dotyczące:
   PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KOMISYJNEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
  4. ZARZĄDZENIE 4/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku
   Dotyczące:
   PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KOMISYJNEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
  5. ZARZĄDZENIE 5/2019 z dnia 20 maja 2019 roku
   Dotyczące:
   PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KOMISYJNEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
  6. ZARZĄDZENIE 6/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku
   Dotyczące:
   POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
  7. ZARZĄDZENIE 7/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku
   Dotyczące:
   POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
  8. ZARZĄDZENIE 8/2019 z dnia 05 lipca 2019 roku
   Dotyczące:
   POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
  9. ZARZĄDZENIE 9/2019 z dnia 01 października 2019 roku
   Dotyczące:
   POWOŁANIA OPIEKUNÓW ROCZNIKÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

 • Zarządzenia Dziekana WNoB - 2017/2018

   

  Zarządzenie 1/2017 z dnia 31 października 2017 roku
  Dotyczące: PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAPOMÓG KOMISJI STYPENDIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIE CZEŃSTWIEAKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

  Zarządzenie 2/2017 z dnia 31 października 2017 roku
  Dotyczące: ZMIAN W PRZYDZIALE PROMOTORÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

  Zarządzenie 3/2017 z dnia 31 października 2017 roku
  Dotyczące: ZASAD PROJEKTOWANIA I UCHWALANIA EDYCJI PROGRAMOWYCH I NOWYCH PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

  Zarządzenie 4/2017 z dnia 31 października 2017 roku
  Dotyczące: ZASAD OBIEGU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PRAC NAUKOWO- BADAWCZYCH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

  Zarządzenie 5/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku
  Dotyczące: PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KOMISYJNEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

  Zarządzenie 6/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

   

  Zarządzenie 7/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK o BEZPIECZEŃSTWIE DS. KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO, SZKOLENIA KOORDYNACJI KURSOWEGO, DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ŻOŁNIERZY W SŁUŻBIE STAŁEJ ORAZ KADR REZERWY AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

  ZARZĄDZENIE 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA RA-PORTU SAMOOCENY NA KIERUNKU „INŻYNIERIA BEZPIECZEŃ-STWA” W INSTYTUCIE INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA NA WYDZIA-LE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 2/2018 z dnia 07 lutego 2018 roku
  Dotyczące:
  UZYSKANIA ABSOLUTORIUM PRZEZ STUDENTÓW CYWILNYCH KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA W WYDZIALE NAUK o BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 3/2018 z dnia 07 lutego 2018 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 4/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku
  Dotyczące:
  TRYBU ZALICZENIA RÓŻNIC PROGRAMOWYCH PRZEZ STUDENTÓW 1 ROKU STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 5/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku
  Dotyczące:
  ZATWIERDZENIA WYKAZU PROMOTORÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 6/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku
  Dotyczące:
  ZMIAN W PRZYDZIALE PROMOTORÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 7/2018 z dnia 15 marca 2018 roku 
  Dotyczące:
  ZMIAN W PRZYDZIALE PROMOTORÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 8/2018 z dnia 15 marca 2018 roku
  Dotyczące:
  ZATWIERDZENIA WYBORU PROMOTORÓW PRZEZ STUDENTÓW 2 ROKU 1 STOPIA i 1 ROKU 2 STOPNIA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I 3 ROKU 1 STOPNIA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 9/2018 z dnia 18 maja 2018 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMIIWOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 9/2018 z dnia 18 maja 2018 roku
  Dotyczące: 
  POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMIIWOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 11/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMIIWOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 12/2018 z dnia 18 lipca 2018 roku
  Dotyczące:
  ZMIANY POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁUDS. DYPLOMO-WANIA I ORGANIZACJI STUDIÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIE-CZEŃSTWIE AKADEMIIWOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 13/2018 z dnia 09 sierpnia 2018 roku 
  Dotyczące:
  ZASAD I TRYBU ODBYWANIA SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO PRZEZ STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 14/2018 z dnia 18 września 2018 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ZARZĄDZENIE 15/2018 z dnia 28 września 2018 roku 
  Dotyczące:
  POWOŁANIA OPIEKUNÓW ROCZNIKÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

 • Zarządzenia Dziekana WNoB - 2017 rok

   

  Zarządzenie 01/2017 z dnia 05 stycznia 2017 roku
  Dotyczące: PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI RADY WYDZIAŁU

   

  Zarządzenie 02/2017 z dnia 05 stycznia 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WNOB

   

  Zarządzenie 03/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA WNOB

   

  Zarządzenie 04/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI DS. ROZLICZENIA PROJEKTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH NA WNOB

   

  Zarządzenie 05/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku
  Dotyczące: ZMIAN TEMATÓW PRAC DYLOMOWYCH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WSOWL

   

  Zarządzenie 06/2017 z dnia 10 marca 2017 roku
  Dotyczące: ZMIANY W PRZYDZIALE PROMOTORÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WSOWL

   

  Zarządzenie 07/2017 z 04 kwietnia 2017 roku
  Dotyczące: UDZIAŁU W PANELU DYSKUSYJNYM W DNIU 06.04.2017 r., III KONFERENCJI NAUKOWEJ pt.: „SIŁY ZBROJNE A TERRORYZM” NA WNOB

   

  Zarządzenie 08/2017 z dnia 04 kwietnia 2017 roku
  Dotyczące: ZATWIERDZENIA WYKAZU PROMOTORÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WSOWL

   

  Zarządzenie 09/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku
  Dotyczące: ZATWIERDZENIA WYBORU PROMOTORÓW PRZEZ STUDENTÓW 2 ROKU 1 STOPNIA I 1 ROKU 2 STOPNIA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE ORAZ 3 ROKU 1 STOPNIA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA NA WNOB WSOWL

   

  Zarządzenie 10/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku
  Dotyczące: GODZIN DZIEKAŃSKICH W DNIU 13.04.2017 R. NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WSOWL

   

  Zarządzenie 11/2017 z dnia 08 maja 2017 roku
  Dotyczące: ZMIANY W PRZYDZIALE PROMOTORÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WSOWL

   

  Zarządzenie 12/2017 z dnia 08 czerwca 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W WYDZIALE NAUK O BEZPIECZ- STWIE WSOWL

   

  Zarządzenie 12/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku
  Dotyczące: ZMIAN W PRZYDZIALE PROMOTORÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH

   

  Zarządzenie 14/2017 z dnia 11 września 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH

   

  Zarządzenie 15/2017 z dnia 20 września 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KIEROWNIKA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I PODYPLOMOWYCHNA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH

   

  Zarządzenie 16/2017 z dnia 20 września 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH

   

  Zarządzenie 17/2017 z dnia 21 września 2017 roku
  Dotyczące: ZASAD WYBORU SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

   

  Zarządzenie 18/2017 z dnia 21 września 2017 roku
  Dotyczące: PROWADZENIA TECZEK NAUCZYCIELI NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIEWYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

  Zarządzenie 19/2017 z dnia 21 września 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNA KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

  Zarządzenie 20/2017 z dnia 21 września 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO NARODOWENA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

  Zarządzenie 21/2017 z dnia 21 września 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJINA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIEWYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

  Zarządzenie 22/2017 z dnia 21 września 2017 roku
  Dotyczące: ZASAD WYBORU PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

  Zarządzenie 23/2017 z dnia 21 września 2017 roku
  Dotyczące: ZASAD WYBORU SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

  Zarządzenie 24/2017 z dnia 21 września 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. DYPLOMOWANIA I ORGANIZACJI STUDIÓWNA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

   

  Zarządzenie 25/2017 z dnia 21 września 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNÓW ROCZNIKÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIEWYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

  Zarządzenie 26/2017 z dnia 21 września 2017 roku
  Dotyczące: ZMIAN W PRZYDZIALE PROMOTORÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIEWYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

  Zarządzenie 27/2017 z dnia 25 września 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA DS. PROGRAMU ERASMUS+ NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza
  Kościuszki

   

  Zarządzenie 28/2017 z dnia 25 września 2017 roku
  Dotyczące: WYRÓŻNIENIA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

  Zarządzenie 29/2017 z dnia 26 września 2017 roku
  Dotyczące: UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA DOKUMENTACJI SPRAW FINANSOWYCH W WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

  Zarządzenie 30/2017 z dnia 26 września 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ WYDZIAŁU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

 • Zarządzenia Dziekana WNoB - 2016 rok

   

  Zarządzenie 01/2016 z dnia 09 lutego 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA ZESPOŁU DO PRZYGOTOWANIA RAPORTU SAMOOCENY (KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE)

   

  Zarządzenie 02/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku
  Dotyczące: UZYSKANIA ABSOLUTORIUM PRZEZ STUDENTÓW CYWILNYCH KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ POWOŁANIA SKŁADU KOMISJI

   

  Zarządzenie 03/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku
  Dotyczące: UZUPEŁNIENIA SKŁADU KOMISJI STYPENDIALNEJ DS. PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAPOMÓG

   

  Zarządzenie 04/2016 z dnia 01 lutego 2016 roku
  Dotyczące: ZATWIERDZENIA WYKAZU PROMOTORÓW

   

  Zarządzenie 05/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ

   

  Zarządzenie 06/2016 z dnia 01 marca 2016 roku
  Dotyczące: ZATWIERDZENIA WYBORU PROMOTORÓW PRZEZ STUDENTÓW 2 ROKU 1 STOPNIA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

   

  Zarządzenie 07/2016 z dnia 10 marca 2016 roku
  Dotyczące: ZATWIERDZENIA WYBORU PROMOTORÓW PRZEZ STUDENTÓW 1 ROKU 2 STOPNIA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

   

  Zarządzenie 08/2016 z dnia 10 marca 2016 roku
  Dotyczące: ZATWIERDZENIA WYBORU PROMOTORÓW PRZEZ STUDENTÓW 3 ROKU 1 STOPNIA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

   

  Zarządzenie 09/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku
  Dotyczące: WPROWADZENIA UZUPEŁNIENIA DO „ZASAD REDAGOWANIA I OCENIANIA PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ TRYBU PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO”

   

  Zarządzenie 10/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku
  Dotyczące: ZATWIERDZENIA ZMIANY PROMOTORA

   

  Zarządzenie 11/2016 z dnia 11 czerwca 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA DS. PROGRAMU ERASMUS+

   

  Zarządzenie 12/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

   

  Zarządzenie 13/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KIEROWNIKA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I PODYPLOMOWYCH

   

  Zarządzenie 14/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI

   

  Zarządzenie 15/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. PRAKTYK STUDENCKICH

   

  Zarządzenie 16/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: ZASAD WYBORU PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

   

  Zarządzenie 17/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: ZASAD WYBORU SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

   

  Zarządzenie 18/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: PROWADZENIA TECZEK NAUCZYCIELI

   

  Zarządzenie 19/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNA KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

   

  Zarządzenie 20/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

   

  Zarządzenie 21/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ

   

  Zarządzenie 22/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. DYPLOMOWANIA I ORGANIZACJI STUDIÓW

   

  Zarządzenie 23/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNÓW ROCZNIKÓW

   

  Zarządzenie 24/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA DS. INFORMATYCZNEGO WSPARCIA PROCESU KSZTAŁCENIA I E-LAERNINGU

   

  Zarządzenie 25/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: REALIZACJI ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

   

  Zarządzenie 26/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

   

  Zarządzenie 27/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA DOKUMENTACJI SPRAW FINANSOWYCH

   

  Zarządzenie 28/2016 z dnia 01 października 2016 roku
  Dotyczące: WYTYCZNYCH DO DYPLOMOWANIA I KIEROWANIA PRACĄ DYPLOMOWĄ

   

  Zarządzenie 29/2016 z dnia 17 października 2016 roku
  Dotyczące: TRYBU ZALICZENIA RÓŻNIC PROGRAMOWYCH PRZEZ STUDENTÓW 1 ROKU STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

   

  Zarządzenie 30/2016 z dnia 17 października 2016 roku
  Dotyczące: ZMIAN W PRZYDZIALE PROMOTORÓW

   

  Zarządzenie 31/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku
  Dotyczące: PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAW-NYCH I ZAPOMÓG KOMISJI STYPENDIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

   

  Zarządzenie 32/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku
  Dotyczące: PRZYDZIELENIA PRZEDMIOTÓW NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM ZA: KPT. DR. ZBIGNIEWA ZIELONKĘ, MJR. DR. JAROSŁAWA STELMACHA, DR ANETĘ KAZANECKĄ, KPT. MGR. TOMASZA LANDMANNA

   

  Zarządzenie 33/2016 z dnia 22 grudnia 2016 rok
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTW WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

  Zarządzenie 34/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA ZESPOŁU DO OKRESOWEGO PRZEGLĄDU PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

   

  Zarządzenie 35/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku
  Dotyczące: ZASAD SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH I ORGANIZACJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

   

 • Zarządzenia Dziekana WNoB - 2015 rok

   

  Zarządzenie 1/2015 z dnia 09 stycznia 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI DS. PARAMETRYZACJI

   

  Zarządzenie 2/2015 z dnia 09 stycznia 2015 roku
  Dotyczące: UPOWAŻNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DO ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW W ZWIĄZKU Z CHOROBĄ NAUCZYCIELA

   

  Zarządzenie 3/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

   

  Zarządzenie 4/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku
  Dotyczące: UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA DOKUMENTACJI SPRAW FINANSOWYCH

   

  Zarządzenie 5/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku
  Dotyczące: UZYSKANIA ABSOLUTORIUM I DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDENTÓW CYWILNYCH STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

   

  Zarządzenie 6/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA ZESPOŁU DS. ZNOWELIZOWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

   

  Zarządzenie 7/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

   

  Zarządzenie 8/2015 z dnia 26 marca 2015 roku
  Dotyczące: PRZYJĘCIA PROCEDURY WYBORU PROMOTORÓW PRAC DYPLOMOWYCH 2015 W ROKU

   

  Zarządzenie 9/2015 z dnia 27 marca 2015 roku
  Dotyczące: ZMIAN W PRZYDZIALE PROMOTORÓW

   

  Zarządzenie 10/2015 z dnia 27 marca 2015 roku
  Dotyczące: TRYBU ZALICZENIA RÓŻNIC PROGRAMOWYCH PRZEZ STUDENTÓW 1 ROKU STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

   

  Zarządzenie 11/2015 z dnia 06 maja 2015 roku
  Dotyczące: ZMIANY PROMOTORA STUDENTOM 3 ROKU I STOPNIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

   

  Zarządzenie 12/2015 z dnia 15 maja 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI DS. PARAMETRYZACJI

   

  Zarządzenie 13/2015 z dnia 18 maja 2015 roku
  Dotyczące: ANULOWANIA ZARZĄDZENIA NR 1-2 Z DNIA 02 GRUDNIA 2011 ROKU

   

  Zarządzenie 14/2015 z dnia 03 czerwca 2015 roku
  Dotyczące: ZMIANY KONSULTANTA PRAC DYPLOMOWYCH STUDENTÓW 3 ROKU I STOPNIA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

   

  Zarządzenie 15/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

   

  Zarządzenie 16/2015 z dnia 01 lipca 2015 roku
  Dotyczące: PRZYDZIAŁU PROMOTORÓW

   

  Zarządzenie 17/2015 z dnia 18 września 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

   

  Zarządzenie 18/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  Dotyczące: OZNACZENIA ZARZĄDZEŃ WS. FUNKCJONOWANIA WSZJK

   

  Zarządzenie 18/01/WSZJK/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KIEROWNIKA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I PODYPLOMOWYCH

   

  Zarządzenie 18/02/WSZJK/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA DS. INFORMATYCZNEGO WSPARCIA PROCESU KSZTAŁCENIA

   

  Zarządzenie 18/03/WSZJK/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA DS. PROGRAMU ERASMUS+

   

  Zarządzenie 18/04/WSZJK/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. DYPLOMOWANIA

   

  Zarządzenie 18/05/WSZJK/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

   

  Zarządzenie 18/06/WSZJK/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI

   

  Zarządzenie 18/07/WSZJK/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

   

  Zarządzenie 18/08/WSZJK/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

   

  Zarządzenie 18/09/WSZJK/2015 z dnia 01 października 2015 roku
  Dotyczące: PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ STUDENTA

   

  Zarządzenie 18/10/WSZJK/2015 z dnia 01 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA RADY PROGRAMOWEJ KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

   

  Zarządzenie 18/11/WSZJK/2015 z dnia 01 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA RADY PROGRAMOWEJ KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

   

  Zarządzenie 18/12/WSZJK/2015 z dnia 01 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH POZA EDUKACJĄ FORMALNĄ

   

  Zarządzenie 18/13/WSZJK/2015 z dnia 01 października 2015 roku
  Dotyczące: PROWADZENIA TECZEK NAUCZYCIELI

   

  Zarządzenie 18/14/WSZJK/2015 z dnia 08 października 2015 roku
  Dotyczące: OPRACOWANIA STRATEGII WYDZIAŁU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE NA LATA 2015-2021

   

  Zarządzenie 18/15/WSZJK/2015 z dnia 12 października 2015 roku
  Dotyczące: WPROWADZENIA DO UŻYTKOWANIA REGULAMINU ORGANIZACJI NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ (E-LEARNINGU)

   

  Zarządzenie 18/16/WSZJK/2015 z dnia 12 października 2015 roku
  Dotyczące: ZASAD WYBORU PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

   

  Zarządzenie 18/17/WSZJK/2015 z dnia 12 października 2015 roku
  Dotyczące: ZASAD WYBORU PROMOTORÓW PRAC DYPLOMOWYCH I URUCHOMIENIA SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

   

  Zarządzenie 18/18/WSZJK/2015 z dnia 12 października 2015 roku
  Dotyczące: ZASAD WYBORU SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

   

  Zarządzenie 18/19/WSZJK/2015 z dnia 15 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

   

  Zarządzenie 18/20/WSZJK/2015 z dnia 15 października 2015 roku
  Dotyczące: WPROWADZENIA DO UŻYTKOWANIA POLITYKI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ RAMOWEGO REGULAMINU WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

   

  Zarządzenie 18/21/WSZJK/2015 z dnia 16 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

   

  Zarządzenie 18/22/WSZJK/2015 z dnia 16 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNA KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

   

  Zarządzenie 18/23/WSZJK/2015 z dnia 16 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

   

  Zarządzenie 18/24/WSZJK/2015 z dnia 16 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNA SPECJALNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO LOKALNE

   

  Zarządzenie 18/25/WSZJK/2015 z dnia 16 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNA SPECJALNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE

   

  Zarządzenie 18/26/WSZJK/2015 z dnia 16 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNA SPECJALNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE

   

  Zarządzenie 18/27/WSZJK/2015 z dnia 26 października 2015 roku
  Dotyczące: ZASAD OKREŚLENIA KOMPETENCJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DO PROWADZENIA PRZEDMIOTÓW I KIEROWANIA PRACAMI DYPLOMOWYMI

   

  Zarządzenie 18/28/WSZJK/2015 z dnia 26 października 2015 roku
  Dotyczące: ZASAD REALIZACJI OBOWIĄZKU ODBYWANIA DYŻURÓW ORGANIZACYJNYCH ORAZ KONSULTACJI PRZEZ PRACOWNIKÓW

   

  Zarządzenie 19/2015 z dnia 09 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA ZESPOŁU DO PRZYGOTOWANIA RAPORTU SAMOOCENY

   

  Zarządzenie 20/2015 z dnia 28 października 2015 roku
  Dotyczące: ZMIAN PROMOTORÓW PRAC DYPLOMOWYCH

   

  Zarządzenie 21/2015 z dnia 29 października 2015 roku
  Dotyczące: PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAPOMÓG KOMISJI STYPENDIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016