WŁADZE WYDZIAŁU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK o BEZPIECZEŃSTWIE
ppłk dr Zbigniew GROBELNY
tel.: 261-658-361
p. 2.031
zbigniew.grobelny@awl.edu.pl
 
PRODZIEKAN DS. DYSCYPLINY NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE
płk dr hab. Marek BODZIANY
tel.: 261-658-532
p. 2.023
marek.bodziany@awl.edu.pl
 
PRODZIEKAN DS. DYDAKTYCZNYCH
ppłk dr Adam SZYMANOWICZ
tel.: 261-658-535
p. 2.024
adam.szymanowicz@awl.edu.pl
 
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
ppłk dr inż. Piotr SZCZEPAŃSKI
tel.: 261-658-589
p. 2.046
piotr.szczepanski@awl.edu.pl