None

WŁADZE UCZELNI

 

REKTOR - KOMENDANT

Akademii Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA

 

Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka

 

 

 


Prorektor ds. Wojskowych

płk dr inż. Jacek NARLOCH

 

sekretariat: 261 658 181

tel. 604 917 583

jacek.narloch@awl.edu.pl


Prorektor ds. Dydaktycznych

p.o. płk dypl. Krzysztof GRABOWSKI

 

tel. 261 658 144

sekretariat: 261 658 147

krzysztof.grabowski@awl.edu.pl


Prorektor ds. Naukowych

dr hab. inż. Adam JANUSZKO, MBA

profesor AWL

 

tel. 261 658 181

adam.januszko@awl.edu.pl


Prorektor ds. Studenckich

dr Aneta KAZANECKA

 

sekretariat: 261 658 147

aneta.kazanecka@awl.edu.pl


Kanclerz

płk dr inż. Maciej SZUKALSKI

 

tel. 261 658 - 455

maciej.szukalski@awl.edu.pl


Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji

dr Agata MAŁECKA

 

tel. 261 658 275

tel. 502 346 481

agata.malecka@awl.edu.pl


Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. inwestycji

płk dr inż. Artur DUCHACZEK

 

tel. 261 658 525

artur.duchaczek@awl.edu.pl