WŁADZE UCZELNI

 

REKTOR - KOMENDANT

Akademii Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

gen. bryg. dr hab. Piotr PŁONKA

gen. bryg. dr hab. Piotr PŁONKA
 
 

Prorektor ds. Wojskowych

płk dr inż. Jacek NARLOCH

 

sekretariat: 261 658 181

tel. 723 180 125

sekretariat.ds.wojskowych@awl.edu.pl


Prorektor ds. Dydaktycznych

p.o. ppłk dr hab. inż. Barbara KACZMARCZYK
profesor AWL

 

tel. 261 658 144

sekretariat: 261 658 147

sekretariat.ds.dydaktycznych@awl.edu.pl


Prorektor ds. Naukowych

p.o. dr hab. Izabela NOWICKA

profesor AWL

 

tel. 261 658 181

sekretariat.ds.naukowych@awl.edu.pl


Prorektor ds. Studenckich

dr Aneta KAZANECKA

profesor AWL

 

sekretariat: 261 658 147

sekretariat.ds.studenckich@awl.edu.pl


Kanclerz

płk Przemysław KĘSICKI

 

tel. 261 658 455

kanclerz@awl.edu.pl